Lista ustanova

Naziv Adresa Fax Telefon
Predškolska ustanova u sastavu SOS Društvenog centra "Hermann Gmeiner" Semira Frašte bb 465-452
Predškolska ustanova vrtić "Aprilski Cvjetovi" Envera Šehovića 1 +387(0)33 650 483
Predškolska ustanova vrtić "Bajka" Vrbanjuša 138 +387(0)33 531-649
Predškolska ustanova vrtić "Biseri" Očaktanum 60 +387(0)33 536-220
Predškolska ustanova vrtić "Dječiji grad" Olimpijska bb +387(0)33 469-591
Predškolska ustanova vrtić "Dunje" Brčanska bb +387(0)33 648 984
Predškolska ustanova vrtić "Ilijaš" Kakanjska br. 15, Ilijaš +387(0)33 402-217
Predškolska ustanova vrtić "Iskrica" Patriotske lige br. 16. +387(0)33 202-851
Predškolska ustanova vrtić "Kekec" Ferde Hauptmana 36 +387(0)33 526-861
Predškolska ustanova vrtić "Košuta" Aleja Lipa 49 +387(0)33 617-322
Predškolska ustanova vrtić "Labudovi" Prvomajska 41 +387(0)33 643 194
Predškolska ustanova vrtić "Lane" Hermana Koste 3 +387(0)33 202-981
Predškolska ustanova vrtić "Lastavica" Gradačačka 145 +387(0)33 641-542
Predškolska ustanova vrtić "Leptirić" Kranjčevićeva 23 +387(0)33 206-598
Predškolska ustanova vrtić "Makovi" Maka Dizdara 12 +387(0)33 220-211
Predškolska ustanova vrtić "Mašnica" Kemala Kapetanovića 25 +387(0)33 661-505
Predškolska ustanova vrtić "Pčelica" Jekovac 1 +387(0)33 233-430
Predškolska ustanova vrtić "Radost" A. Bojovića bb +387(0)33 698-338
Predškolska ustanova vrtić "Ribica" Igmanski put 85 +387(0)33 422-733
Predškolska ustanova vrtić "Rosica" Paromlinska 7 +387(0)33 525-028