PPU "Kids Land"

Vlasnik: 
Direktor: Elma Džafić
Adresa: 
Džemala Bijedića 2
Telefon: 
+387(0)33 022-231
Fax: 
Tip: 
Predškolske ustanoveJU Djeca sarajeva
Vrsta organizacije: 
Ostalo