PPU "Osmijeh"

Vlasnik: 
Direktor: Melika Krgo
Adresa: 
Braće Begića bb
Telefon: 
+387(0)33 219-073
Fax: 
Tip: 
Predškolske ustanovePrivatna PU
Vrsta organizacije: 
Ostalo