Predškolska ustanova vrtić "Ilijaš"

Vlasnik: 
Adresa: 
19. Juli bb
Telefon: 
+387(0)33 402-217
Fax: 
Tip: 
Predškolske ustanoveJU Djeca sarajeva
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova