Predškolska ustanova vrtić "Labudovi"

Vlasnik: 
Adresa: 
Gradačačka 145
Telefon: 
+387(0)33 641-542
Fax: 
Tip: 
Predškolske ustanoveJU Djeca sarajeva
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova