Predškolska ustanova vrtić "Zeko"

Adresa: 
Adema Buće 56
Telefon: 
+387(0)33 644 880
Tip: 
Predškolske ustanoveJU Djeca sarajeva
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova