Privatna predškolska ustanova vrtić „Bombon“

Vlasnik: 
Alma Hodžić-Badić
Adresa: 
Azize Šaćirbegović br. 9
Telefon: 
061/192-254
Tip: 
Predškolske ustanovePrivatna PU
Vrsta organizacije: 
Ostalo
Lokacija: