Privatna ustanova za obrazovanje odraslih „Senad Hair Academy“

Vlasnik: 
Ifeta i Senad Šehić
Adresa: 
Grbavička br. 8a, Sarajevo
Telefon: 
033/715-615
Tip: 
Ustanove obrazovanja odraslih
Vrsta organizacije: 
Ostalo
Lokacija: 
Sadržaj: 

Akreditovani program obrazovanja odraslih:

- Frizer