Šabić d.o.o. - Pravni subjekat za obrazovanje odraslih

Vlasnik: 
Mehmed Šabić
Adresa: 
Radićeva 4D, Sarajevo
Telefon: 
033/557-020
Tip: 
Ustanove obrazovanja odraslih
Vrsta organizacije: 
Ostalo
Lokacija: 
Sadržaj: 

Akreditovani program obrazovanja odraslih:

- Frizer