Ustanova za obrazovanje odraslih "Nova zanimanja"

Vlasnik: 
Meliha Abdulahović
Adresa: 
Hamdije Kreševljakovića br. 18, Sarajevo
Telefon: 
Fax: 
Tip: 
Ustanove obrazovanja odraslih
Vrsta organizacije: 
Ostalo
Lokacija: