Novosti

08.02.2016 (Press služba)

Unapređenje procesa odgoja i obrazovanja djece s poteškoćama u razvoju tema je o kojoj je danas razgovarao ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Elvir Kazazović sa direktorima specijalnih obrazovnih ustanova u KS.
U tom smislu, razmatrane su mogućnosti edukacije kadrova koji će u budućnosti raditi sa djecom s poteškoćama u razvoju te predloženo da teorijski nivo obrazovanja stiču na fakultetima, a praktični u ovim ustanovama.

05.02.2016

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo je utvrdilo Nacrt PRAVILNIKA O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA ODGAJATELJA, NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA.
Ovim putem pozivamo javnost da uzme učešće u davanju eventualnih primjedbi, prijedloga, sugestija i mišljenja na isti.

Eventualne primjedbe, prijedloge, sugestije i mišljenja na Nacrt Pravilnika o polaganju stručnog ispita odgajatelja, nastavnikai stručnih saradnika potrebno je dostaviti na protokol Kantona Sarajevo u roku od 14 dana (zadnji dan dostave primjedbi i sugestija je 19.02.2016. godine).

02.02.2016 (Press služba)

Na osnovu Akcionog plana Vlade Kantona Sarajevo za prevenciju maloljetničkog prijestupništva i rad sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom 2014- 2016. godina, ministarstva, institucije, ustanove i organizacije koje svakodnevno kroz svoj rad ostvaruju kontakte sa maloljetnim prijestupnicima, žrtvama ili drugim maloljetnim licima su u skladu sa svojim nadležnostima dužni da realiziraju predviđene aktivnosti.

02.02.2016 (Press služba)

Ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Elvir Kazazović potpisao je jučer Pravilnik o ostvarivanju i raspolaganju vanbudžetskim prihodima Univerziteta u Sarajevu te ovim činom uspješno okončao još jednu zakonsku obaveza ovog ministarstva.

26.01.2016

Zbog učestalih poziva obavještavamo vas da je zadnji dan za predaju prijava na Javni konkurs za izbor i imenovanje na upražnjene pozicije u školskim odborima osnovnih škola i srednjih škola Kantona Sarajevo, kao i Javni oglas za izbor i imenovanje članova Upravnog i Nadzornog odbora u JU "Djeca Sarajeva" , petak, 29.01.2016. godine.
Tekst konkursa i obrasci za prijavu mogu se naći na web stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo na linku Konkursi.

26.01.2016 (Press služba)

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo će u saradnji sa Institutom za razvoj mladih KULT izraditi strategiju prema mladima KS u toku ove 2016.godine, što je i jedan od programskih zadataka ovog ministarstva, zaključeno je na današnjem sastanku resornog ministra Elvira Kazazovića sa predstavnicima pomenutog instituta Belmom Gijom, Katarinom Vučković i Abelom Purivatrom.

20.01.2016

U skladu sa tradicionalnom saradnjom Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo sa organizatorima Sarajevske zime, tokom protekle dvije decenije, pozivamo Vas da povodom održavanja 32. Međunarodne kulturne manifestacije „Festivala Sarajevska zima 2016.“ i ove godine budete aktivni sudionici i date doprinos realizaciji ove manifestacije, koja traje od 07.02. do 21.03. tekuće godine.

18.01.2016 (Press služba)

Protokol o partnerstvu u realizaciji kurseva u okviru programa cjeloživotnog učenja, odnosno ljetnih škola potpisali su danas ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Elvir Kazazović i dekan Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu Nedžad Korajlić.

18.01.2016 (Press služba)

Regulisanje statusa i prava na jednake prilike u obrazovanju studenata sa posebnim potrebama bio je povod današnjeg sastanka ministra za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Elvira Kazazovića sa koordinatoricom Ureda za podršku studentima sa posebnim potrebama Univerziteta u Sarajevu Mirnom Marković.

15.01.2016

Sa izrađenim nacrtima pravilnika osnovnih i srednjih škola, koji se tiču praćenja i pravdanja izostanaka iz škole, kao i odgojno disciplinskih mjera prema učenicima danas su ministra za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Elvira Kazazovića upoznale predstavnice Udruženja pedagoga KS Samela Alagić i Senadija Hadrović.