Novosti

26.08.2016

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo je u proteklom periodu realiziralo aktivnosti oko izmjena i dopuna nastavnih planova i programa za osnovnu i srednju školu.
Ministarstvo ovim putem objavljuje revidirane nastavne programe za općeobrazovne predmete za srednje škole za stručno obrazovanje i obuku.

26.08.2016

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo je u proteklom periodu realiziralo aktivnosti oko izmjena i dopuna nastavnih planova i programa za osnovnu i srednju školu.
Ministarstvo ovim putem objavljuje revidirane nastavne programe za gimnazije.

26.08.2016 (Press služba)

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, ovim putem obavještava javnost da su na web stranici resornog ministarstva objavili revidirane nastavne programe za gimnazije i srednje škole stručnog obrazovanja.
Pomenuti nastavni planovi sa obavijestima su objavljeni na web stranici Ministarstva http://mon.ks.gov.ba/

25.08.2016 (Press služba)

Za 475 mladih ljudi koji se vode na evidencijama Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (KS) danas je Vlada KS na svom redovnom zasjedanju odobrila obavljanje pripravničkog staža. To je omogućeno usvajanjem Liste aplikanata – poslodavaca koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja pripravnika VSS, VŠS, SSS i KV stručne spreme tražene u Javnom pozivu objavljenom 06. i 07. juna ove godine, a koji je u skladu sa Programom mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo u 2016. godini.

24.08.2016 (Press služba)

Nastava u osnovnim i srednjim školama sa područja Kantona Sarajevo ovu, a i sve naredne školske godine i polugodišta započinjat će intoniranjem himne Bosne i Hercegovine. Ovo je jedan od zaključaka današnjeg sastanka premijera Kantona Sarajevo Elmedina Konakovića i ministra za obrazovanje, nauku i mlade KS Elvira Kazazovića sa akademicima i članovima posebnog stručnog tijela Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava koje je predvodio njegov doskorašnji predsjednik Smail Čekić.

24.08.2016 (Press služba)

Aktuelna situacija u vogošćanskim školama bila je povod jučerašnjeg sastanka načelnika Općine Vogošća Edina Smajića i direktora vogošćanskih osnovnih i srednjih škola sa ministrom za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Elvirom Kazazovićem.
"Ovi sastanci su vrlo bitni za resorno ministarstvo jer nam pomažu da sagledamo kompletno stanje, jer u našem ministartsvu nemamo uvijek precizne informacije sa terena", pojasnio je ministar Kazazović ovom prilikom.

23.08.2016

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo je u cilju modernizacije nastavnog procesa u osnovnim školama u prvi razred devetogodišnje osnovne škole uvelo predmet Informatiku. Nastavnici razredne nastave (učitelji/ice) Kantona Sarajevo u saradnji sa profesorima informatike započeli su edukaciju za izvođenje nastave iz predmeta Informatike za prvi razred osnovne škole u Srednjoj elektrotehničkoj školi u Sarajevu.

22.08.2016 (Press služba)

“U prvi razred devetogodišnje škole uvedeni su novi nastavni predmeti: engleski i informatika i dodatni treći sat tjelesnog i zdravstvenog odgoja. Predviđeno je da te predmete prvačići izučavaju kroz igru, a udžbenici su prilagođeni uzrastu djece”, istako je na današnjem seminaru za nastavnike i profesore razredne nastave ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Elvir Kazazović.
Nastavu iz informatike i predmeta tjelesni i zdravstveni odgoj realizirat će nastavnici razredne nastave, a engleskog profesori tog jezika.

17.08.2016

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo

17.08.2016 (Press služba)

Ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Elvir Kazazović razgovarao je danas s direktorom KJKP „Toplane-Sarajevo“ Admirom Džuburom o mogućnostima ušteda i racionalizacije toplotne energije u ustanovama obrazovanja u Kantonu Sarajevo.
Ovom prilikom, dogovoreno je da će Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS osigurati sredstva za nabavku mjerila potrošnje toplotne energije u svim obrazovnim ustanovama koje su priključene na toplifikacioni sistem „Toplana“.