Skip to main content
Please wait...

Obavještenje - Javni poziv za programe nauke

Datum

Poštovani,

Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo sa velikim zadovoljstvom obavještava akademsku i naučnu zajednicu, istraživače, inovatore, sve koji smatraju da svojim znanjem i angažmanom mogu doprinijeti razvoju i jačanju nauke, umjetnosti, znanja i vještina kao i ostale zainteresovane strane da će, na osnovu Odluke Vlade Kantona Sarajevo o utvrđivanju namjene, kriterija i načina raspodjele sredstava za podršku naučnoistraživačkoj djelatnosti iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2022. godinu, Javni poziv za sufinansiranje naučnoistraživačkih /umjetničkoistraživačkih i istraživačkorazvojnih projekata i progarama iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2022. godinu, biti objavljen na web stranici Ministarstva  u petak, 06.05.2022. godine.

Ministarstvo, uz podršku Vlade Kantona Sarajevo nastavlja da izdvaja značajna novčana sredstva za programe i projekte nauke te je ove godine izdvojeno rekordnih  4.000.000,00 KM iz Budžeta Kantona Sarajevo.  Fokus  Javnog poziva je na jačanju nauke, sinergije između javne uprave, nauke i privrede ali i na očuvanje sjećanja na tragičnu prošlost Bosne i Hercegovine kroz prepoznavanje kulturoloških i umjetničkih vrijednosti nastalih u periodu opsade Sarajeva.

 

Sretno!

                                                                                                                            M I N I S T R I C A

 

                                                                                                                      Prof. dr. Aleksandra Nikolić