Propisi MON

Ukupno 91 - 120 od 161
Pravilnik
Naziv Pravni izvor Prilog
Pravilnik o inkluzivnom obrazovanju 'Službene novine Kantona Sarajevo'32/19 PDF icon 32/19
Izmjene i dopune Pravilnika sa kriterijima za iskazivanje prestanka potrebe za zaposlenicima koji su djelomično ili potpuno ostali bez radnih zadataka i postupak popune upražnjenih radnih mjesta u osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na KS 'Službene novine Kantona Sarajevo' Microsoft Office document icon 03/13
Pravilnik o tehničkim pregledima vozila 'Službene novine Kantona Sarajevo' Microsoft Office document icon 13/07
Pravilnik o načinu organiziranja i provođenju ispita 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 24/16
Pravilnik o vođenju evidencije o neprihvatljivim oblicima ponašanja i zaštiti učenika 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 29/19
Pravilnik sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' Microsoft Office document icon 3/13
Pravilnik o izboru, nadležnostima i načinu rada školskih odbora srednjih škola Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 42/17
Pravilnik o zdravstvenim uvjetima koje mora ispunjavati vozač motornih vozila 'Službene novine Kantona Sarajevo' Microsoft Office document icon 13/07
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja i čuvanja andragoške dokumentacije i evidencije 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 24/16
Pravilnik o načinu i obliku provođenja odgojno-obrazovne podrške i stručnog tretmana 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 29/19
Pravilnik o primjeni informacionog sistema EMIS u osnovnim i srednjim školama u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' Microsoft Office document icon 34/12
Pravilnik o saobraćaju u zimskim uslovima 'Službene novine Kantona Sarajevo' Microsoft Office document icon 13/07
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dokumentacije u predškolskim ustanovama 'Službene novine Kantona Sarajevo'22/16 PDF icon 22/16
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja pedagoške dokumentacije i evidencije u srednjoj školi (nevažeći) 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 20/03
Pravilnik o sticanju zvanja vozača - instruktora motornih vozila 'Službene novine Kantona Sarajevo' Microsoft Office document icon 15/07, 41/07
Pravilnik o postupku utvrđivanja uvjeta za osnivanje, sadržaju i načinu vođenja registra predškolskih ustanova 'Službene novine Kantona Sarajevo'22/16 PDF icon 22/16
Pravilnik o izboru i imenovanju direktora osnovnih škola u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 38/12
Pravilnik o osposobljavanju za vozača motornih vozila 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Glasnik046.pdf
Pravilnik sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanova na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo'35/17 PDF icon 35/17
Pravilnik o izboru i imenovanju školskih i nadzornih odbora osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' Microsoft Office document icon 25/04
Pravilnik o izboru, imenovanju i razrješenju direktora osnovnih škola Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo'2/18 PDF icon 2/18
Pravilnik o načinu obilježavanja vozila kojim upravlja osoba s oštećenim ekstremitetima 'Službene novine Kantona Sarajevo' Microsoft Office document icon 13/07, 72/07
Pravilnik o ishrani učenika u osnovnim i srednjim školama KS 'Službene novine Kantona Sarajevo'2/18 PDF icon 2/18
Pravilnik o Registru studentskih organizacija na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 47/14
Pravilnik o izvođenju ferijalne prakse 'Službene novine Kantona Sarajevo'5/18 PDF icon 5/18
Pravilnik o izboru, nadležnostima i načinu rada školskih odbora osnovnih škola u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 35/17
Pravilnik o prepoznavanju, prevenciji i zaštiti od diskriminacije u osnovnim školama 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 52/19
Pravilnik o organizaciji i realizaciji izleta, studijskih posjeta, ekskurzija, kampovanja/logorovanja, društveno/korisnog rada, škole u prirodi i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada u osnovnoj i srednjoj školi 'Službene novine Kantona Sarajevo' Microsoft Office document icon 36/10
Pravilnik o neopravdanom izostajanju s nastave 'Službene novine Kantona Sarajevo'2/20 PDF icon 2/20
Pravilnik o priznavanju inostranih visokoškolskih kvalifikacija 'Službene novine Kantona Sarajevo'51/17 PDF icon 51/17