Skip to main content
Please wait...

POZIV ZA MLADE: Omladinska akademija o konstruktivnom narativu

Datum

1. Student/ica si?

2. Želiš učiniti „više od neophodnog“ tokom studija?

3. Želiš da saznaš nešto više o (digitalnom) svijetu koji te okružuje?

4. I, najbitnije, želiš da sam/a kreiraš multimedijalni/medijski sadržaj ili kampanju javnog zagovaranja? (uz našu pomoć u vidu mentorstva)

Ukoliko si potvrdno odgovorio/la na prethodna pitanja, onda te pozivamo da nam se pridružiš! U okviru projekta „Youth 4 Inclusion, Equality & Trust“, Institut za društvena istraživanja Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu realizuje Omladinsku Akademiju o konstruktivnom narativu.

Sve što treba da uradiš jeste da se prijaviš na sljedećem linku: http://bit.ly/3jCv6Rk

Detalje o Akademiji saznaj u videu: https://youtu.be/_TwftXh8Dqs

*The regional United Nations initiative ‘Youth 4 Inclusion, Equality & Trust’ empowers young people to engage in constructive narratives, strengthen intercultural dialogue, inclusion, gender equality and create mutual understanding and trust in the region.*

 

Trajno
Standardno

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba