Skip to main content
Please wait...

rss

rss

Dostupni RSS kanali:

Što je RSS?

Radi se o tehnologiji nazvanoj RSS (Really Simple Syndication) koja vam omogućava da pomoću posebnih programa (RSS čitač) ili dodataka čitate naslove i sažetke vijesti. Na taj način na jednom mjestu, u unificiranom sučelju, pregledavate naslove, a kada vas neki naslov zainteresira, klikom na njega, preusmjerava vas na web-stranicu na kojoj se nalazi cijeli tekst vijesti.

Kako dodati kanal RSS čitaču?

Točna procedura zavisi o mogućnostima vašeg RSS čitača, ali uglavnom se odvija ovako:

  • Desnim klikom na gornje linkove izaberite Copy Shortcut (Internet Explorer) ili Copy Link Location (Firefox) ili slično ovisno o vašem Internet pregledniku.
  • Pokrenite vaš RSS klijent.
  • Potražite link, meni ili dugme/opciju na kojoj piše Add a Feed ili nešto slično.
  • Unesite URL koji ste kopirali u 2. koraku (bilo desnim klikom u polju i onda odabirom opcije Paste ili kliknite na polje i pritisnite istovremeno CTRL+V).
  • Kliknite OK ili ADD kako bi dodali kanal.
  • Kada se objavi željena vrsta informacije na stranici Ministarsta, automatski ćete biti obaviješteni o njoj

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba