Skip to main content
Please wait...

Ministarstvo

Kontakti
Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo
info@mon.ks.gov.ba

MINISTRICA

Adna Mesihović
Telefon
+387(0)33 562-030

SEKRETARKA MINISTARSTVA

Elvira Šuta
Telefon
+387(0)33 562-028

TEHNIČKA SEKRETARKA

Senija Džino
Telefon
+ 387 (0)33 562-029
Sektor
Ministarstvo