Skip to main content
Please wait...

Kontakti

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo
+387(0)33 562-029
7(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba
MINISTRICA
Aleksandra Nikolić
+387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029
SEKRETAR MINISTARSTVA
Belma Trajkov
+387(0)33 562-028

SEKTOR ZA VISOKO OBRAZOVANJE

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo
POMOĆNICA MINISTRICE
Azra Ivazović
+387(0)33 562-186
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba
STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU
Adisa Hota
+387 (0) 33 562–186
adisa.hota@mon.ks.gov.ba
STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE
Elmedina Pandžić
+387 (0) 33 562–186

SEKTOR ZA NAUKU

POMOĆNICA MINISTRICE
Mr.sci. Azemina Njuhović
+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba
STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI
Mr. Marina Cicović
+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba
STRUČNI SARADNIK ZA POSLOVE SAVJETA ZA NAUKU
Elma Kudić
+387(0)33 562-278

SEKTOR ZA MLADE

POMOĆNICA MINISTRICE
Mersiha Kolčaković
mersiha.kolcakovic@mon.ks.gov.ba
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA
Jelena Šantić Stefanoska
+387(0)33 279-205
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH
Melisa Hajdarović-Marinković
+387(0)33 279-205
STRUČNI SARADNIK ZA PODRŠKU MLADIMA
Nina Tirić
+387(0)33 562-130

SEKTOR ZA FINANSIJSKO – RAČUNOVODSTVENE POSLOVE

POMOĆNIK MINISTRICE
Nihad Šeta, dipl.ecc
+387(0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba
STRUČNI SARADNIK ZA BUDŽET
Sara Požega
sara.pozega@mon.ks.gov.ba
STRUČNI SARADNIK ZA BUDŽET
Berina Tabak
berina.tabak@mon.ks.gov.ba

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba