Skip to main content
Please wait...

Novosti sa Vlade i Ministarstva


23.11.2021

Danas je u prostorijama Vlade Kantona Sarajevo upriličen nastavak potpisivanja ugovora sa dobitnicima sredstava/voditeljima projekata iz programa Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade „Sufinansiranje naučnoistraživačkih/umjetničkoistraživačkih i istraživačkorazvojnih projekata i programa iz Budžeta KS za 2021. godinu“.

Ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, prof.dr. Aleksandra Nikolić obratila se voditeljima projekata i zahvalila im se na izvrsnim projektima koji su ove godine izabrani za sufinansiranje.


22.11.2021

Sa ciljem stvaranja inovacijskog i poduzetničkog ekosistema u Bosni i Hercegovini, Univerzitet SSST danas je svečano otvorio jedinstveni, univerzitetski inovacijski laboratorij u Bosni i Hercegovini.Trenutni i budući studenti Univerziteta u saradnji sa profesorima, uspješnim diplomantima i partnerima iz privatnog i javnog sektora će se udružiti u istraživanju i kreiranju revolucionarnog svijeta poduzetništva i inovacija koji simboliziraju četvrtu industrijsku revoluciju.


19.11.2021

Ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, prof.dr. Aleksandra Nikolić, rektor Univerziteta u Sarajevu, prof.dr. Rifat Škrijelj potpisali su danas na prigodnoj svečanosti u amfiteatru Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine ugovore sa dobitnicima sredstava iz programa „Sufinansiranje naučnoistraživačkih/umjetničkoistraživačkih i istraživačkorazvojnih projekata i programa iz Budžeta KS za 2021. godinu“.

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS

Kontakt

Ministarstvo
Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo
Telefon
+387(0)33 562-029
Fax
387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba

MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon
+387(0)33 562-030
+387(0)33 562-029

SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon
387(0)33 562-028

Vodič za pristup informacijama u Ministarstvu za nauku, obrazovanje i mlade
Index registar informacija u posjedu Ministarstva
Inkluzivno obrazovanje

Uvodna riječ ministrice

Cilj novoosnovanog Ministarstva je omogućavanje razvijanja modernih i perspektivnih visokoškolskih ustanova u Kantonu Sarajevo. Donošenje novog Zakona o visokom obrazovanju, kao i Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti će stvoriti  ambijent rasta i razvoja nauke i visokog obrazovanja, modernizacije i privatanja evropskih principa obrazovanja. Važno je povjeriti kreiranje i izmjene postojećih zakonskih rješenja i mladim ljudima, posebno onima sa međunarodnim iskustvom, kako bi njihova znanja bila adekvatno primijenjena te kako bismo dobili zakone usklađene sa trenutnim tokovima i promjenama u oblasti visokog obrazovanja u svijetu. 


Također, Ministarstvo ima u planu izdvajanje više sredstava za nauku i naučnoistraživački rad, na koji način će, konačno, nauka i obrazovanje biti pozicionirani u prvom planu društvenih aktuelnosti, čime postajemo društvo bazirano na znanju i vrijednostima. Kako se teži ekselentnosti na svim područjima nauke i istraživanja, tako ćemo pažnju posvetiti „Zlatnim značkama Univerziteta u Sarajevu“, dakle najboljim studentima koje ovo društvo ima, sa željom da ostanu u okvirima univerziteta, ali i Bosni i Hercegovini. 
Prepoznata je važnost uključivanja studenata i mladih u formiranje dobrih planova i perspektivnih ideja za izgradnju bolje zajednice i Kantona Sarajevo. Zajednički stav je da mladim ljudima u BiH potrebno ponuditi priliku, dati im jednake mogućnosti i stvoriti javno mnijenje u kojem se njihov glas čuje. Značaj uloge koju svi mladi igraju u stvaranju bolje budućnosti, kako za Kanton pa tako i za čitavu Bosnu i Hercegovinu, je nesageldiva.


Ostvarivanje snažne saradničke mreže na nivou univerziteta te intenziviranje međunarodne suradnje je idejni plan i cilj ka kojem će, između ostalog, aktivnosti Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade biti usmjerene. Sarajevo može postati jedan od evropskih centara ekselentnosti, susrete mladih te učenje i stvaranje progresivnih, naučno baziranih ideja. To je vizija kojoj težimo. 


Prof. dr. Melika Husić-Mehmedović

Najave