Skip to main content
Please wait...

Unesco je otvorio poziv za dostavljanje nominacija za nagradu za doprinos u oblasti obrazovanja djevojčica i žena, a koju finansira Vlada Narodne Republike Kine.

Cilj ovog poziva je nagraditi projekte/programe pojedinca, institucija, organizacija i drugih subjekata koji promovišu obrazovanje djevojčica i žena, u skladz sa politika i ciljevima UNESCO-a u ovoj oblasti.

Više informacija kao i uslovi za nominacije za nagradu se može preuzeti na sljedećem linku:

27.03.2023

Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Univerziteta u Sarajevu, u saradnji sa Centrom za istraživanje i razvoj i Službe za naučnoistraživački rad Univerziteta u Sarajevu, organizovao je trodnevnu teorijsko-praktičnu radionicu na temu: „How to recognize and protect a scientific discovery?-a short course on the patent life cycle“. Radionica će trajati u periodu od 20.-22.03.2023. godine. Cilj radionice je jačanje akademskih kapaciteta za inovacije i transfer znanja/tehnologija u privredu.

Ambasada Republike Indonezije nudi stipendije svim zainteresovanim mladim ljudima u oblasti kulture i umjetnosti za 2023. godinu (IACS), koji će se održati u različitim umjetničkim centrima u šest provincija Indonezije, od 1. juna do 18. avgusta 2023. godine.

Rok za prijavu je najkasnije do 24. marta 2023. godine

Više informacija o Programu i registraciji, kao i prijavni obrazci su dostupni na linku:

Aktuelno


Najave

Mart 2023

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
27
 
28
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba