Skip to main content
Please wait...

Novosti sa Vlade i Ministarstva


15.06.2021

Jedan od devet objekata na kojima je implementiran projekt uklanjanja arhitektonskih barijera je i objekt Psihijatrijske bolnice Kantona Sarajevo, gdje je nakon više od 20 godina izvršena rekonstrukcija i prilagodba tri toaleta i dva prostora sa tuševima.

Pored toga, postavljene su dvije pristupne rampe ispred ulaza u objekt, sa ciljem lakšeg kretanja osobama sa invaliditetom. Ukupna vrijednost radova iznosi preko 62.000 KM.


15.06.2021

Pod njemačkim predsjedavanjem Evropskom unijom i Savjetom Evrope, na Trećoj evropskoj konvenciji omladinskog rada okupilo se onlajn oko 1 000 učesnika. Trenutak održavanja Konvencije potaknut je ovom jedinstvenom političkom konvergencijom koja obećava ostvarenje Evropske agende za omladinski rad putem takozvanog Bonskog procesa. Konvencija je njegov početak.


14.06.2021

Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo prepoznalo i podržalo projekt “Cultural Collision BiH”, koji se realizira u saradnji sa CERN-om. Realizacija ovog projekta počela je u novembru 2020. godine, a njegova realizacija privodi se kraju.

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS

Kontakt

Ministarstvo
Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo
Telefon
+387(0)33 562-029
Fax
387(0)33 562-031
mon@mon.ks.gov.ba

MINISTRICA

Melika Husić-Mehmedović
Telefon
+387(0)33 562-030
+387(0)33 562-029
melika.husic-mehmedovic@vlada.ks.gov.ba

SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon
387(0)33 562-028

Vodič za pristup informacijama u Ministarstvu za nauku, obrazovanje i mlade
Index registar informacija u posjedu Ministarstva
Inkluzivno obrazovanje

Uvodna riječ ministrice

Cilj novoosnovanog Ministarstva je omogućavanje razvijanja modernih i perspektivnih visokoškolskih ustanova u Kantonu Sarajevo. Donošenje novog Zakona o visokom obrazovanju, kao i Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti će stvoriti  ambijent rasta i razvoja nauke i visokog obrazovanja, modernizacije i privatanja evropskih principa obrazovanja. Važno je povjeriti kreiranje i izmjene postojećih zakonskih rješenja i mladim ljudima, posebno onima sa međunarodnim iskustvom, kako bi njihova znanja bila adekvatno primijenjena te kako bismo dobili zakone usklađene sa trenutnim tokovima i promjenama u oblasti visokog obrazovanja u svijetu. 


Također, Ministarstvo ima u planu izdvajanje više sredstava za nauku i naučnoistraživački rad, na koji način će, konačno, nauka i obrazovanje biti pozicionirani u prvom planu društvenih aktuelnosti, čime postajemo društvo bazirano na znanju i vrijednostima. Kako se teži ekselentnosti na svim područjima nauke i istraživanja, tako ćemo pažnju posvetiti „Zlatnim značkama Univerziteta u Sarajevu“, dakle najboljim studentima koje ovo društvo ima, sa željom da ostanu u okvirima univerziteta, ali i Bosni i Hercegovini. 
Prepoznata je važnost uključivanja studenata i mladih u formiranje dobrih planova i perspektivnih ideja za izgradnju bolje zajednice i Kantona Sarajevo. Zajednički stav je da mladim ljudima u BiH potrebno ponuditi priliku, dati im jednake mogućnosti i stvoriti javno mnijenje u kojem se njihov glas čuje. Značaj uloge koju svi mladi igraju u stvaranju bolje budućnosti, kako za Kanton pa tako i za čitavu Bosnu i Hercegovinu, je nesageldiva.


Ostvarivanje snažne saradničke mreže na nivou univerziteta te intenziviranje međunarodne suradnje je idejni plan i cilj ka kojem će, između ostalog, aktivnosti Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade biti usmjerene. Sarajevo može postati jedan od evropskih centara ekselentnosti, susrete mladih te učenje i stvaranje progresivnih, naučno baziranih ideja. To je vizija kojoj težimo. 


Prof. dr. Melika Husić-Mehmedović

Najave

Kalendar događaja