Skip to main content
Please wait...

Novosti sa Vlade i Ministarstva


08.07.2021

Nacrt zakona o visokom obrazovanju KS premijer Kantona Sarajevo Edin Forto povukao je danas sa dnevnog reda  39. sjednice Skupštine Kantona Sarajevo.

Na istoj sjednici ministrica za nauku,visoko obrazovanje i mlade KS Melika Husić- Mehmedović podnijela je premijeru neopozivu ostavku na funkciju ministrice ovog Ministarstva, o čemu je danas obavijestila Skupštinu KS.

Ministrica je na Skupštini KS javnosti prezentirala osvrt o kreiranju i sadržaju predloženog Nacrta koji objavljujemo u prilogu.


05.07.2021

Ministrica nauke, visokog obrazovanja i mladih Kantona Sarajevo Melika Husić-Mehmedović danas se sastala sa rezidentnom koordinatoricom UN u BiH dr. Ingrid Macdonald, šeficom predstavništva UNCEF-a u BiH dr. Rownak Khan, te šefom Ureda UNESCO-a u Sarajevu Sinišom Šešumom sa kojima je razgovarala o reformi visokog obrazovanja u Kantonu Sarajevo.

Ministrica je informisala delegaciju o preduzetim koracima, te o potrebi usvajanja novog zakona o visokom obrazovanju s ciljem podizanja standarda visokog obrazovanja u Kantonu Sarajevu.

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS

Kontakt

Ministarstvo
Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo
Telefon
+387(0)33 562-029
Fax
387(0)33 562-031
mon@mon.ks.gov.ba

MINISTRICA

Melika Husić-Mehmedović
Telefon
+387(0)33 562-030
+387(0)33 562-029
melika.husic-mehmedovic@vlada.ks.gov.ba

SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon
387(0)33 562-028

Vodič za pristup informacijama u Ministarstvu za nauku, obrazovanje i mlade
Index registar informacija u posjedu Ministarstva
Inkluzivno obrazovanje

Uvodna riječ ministrice

Cilj novoosnovanog Ministarstva je omogućavanje razvijanja modernih i perspektivnih visokoškolskih ustanova u Kantonu Sarajevo. Donošenje novog Zakona o visokom obrazovanju, kao i Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti će stvoriti  ambijent rasta i razvoja nauke i visokog obrazovanja, modernizacije i privatanja evropskih principa obrazovanja. Važno je povjeriti kreiranje i izmjene postojećih zakonskih rješenja i mladim ljudima, posebno onima sa međunarodnim iskustvom, kako bi njihova znanja bila adekvatno primijenjena te kako bismo dobili zakone usklađene sa trenutnim tokovima i promjenama u oblasti visokog obrazovanja u svijetu. 


Također, Ministarstvo ima u planu izdvajanje više sredstava za nauku i naučnoistraživački rad, na koji način će, konačno, nauka i obrazovanje biti pozicionirani u prvom planu društvenih aktuelnosti, čime postajemo društvo bazirano na znanju i vrijednostima. Kako se teži ekselentnosti na svim područjima nauke i istraživanja, tako ćemo pažnju posvetiti „Zlatnim značkama Univerziteta u Sarajevu“, dakle najboljim studentima koje ovo društvo ima, sa željom da ostanu u okvirima univerziteta, ali i Bosni i Hercegovini. 
Prepoznata je važnost uključivanja studenata i mladih u formiranje dobrih planova i perspektivnih ideja za izgradnju bolje zajednice i Kantona Sarajevo. Zajednički stav je da mladim ljudima u BiH potrebno ponuditi priliku, dati im jednake mogućnosti i stvoriti javno mnijenje u kojem se njihov glas čuje. Značaj uloge koju svi mladi igraju u stvaranju bolje budućnosti, kako za Kanton pa tako i za čitavu Bosnu i Hercegovinu, je nesageldiva.


Ostvarivanje snažne saradničke mreže na nivou univerziteta te intenziviranje međunarodne suradnje je idejni plan i cilj ka kojem će, između ostalog, aktivnosti Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade biti usmjerene. Sarajevo može postati jedan od evropskih centara ekselentnosti, susrete mladih te učenje i stvaranje progresivnih, naučno baziranih ideja. To je vizija kojoj težimo. 


Prof. dr. Melika Husić-Mehmedović

Najave

Kalendar događaja