Skip to main content
Please wait...

Prva zvanična posjeta prof. dr. Adna Mesihović, ministrice za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS, Univerzitetu Sarajevo School of Science and Technology (SSST)

Datum
Na SSST - Univerzitet Sarajevo School of Science and Technology održan je službeni susret ministrice za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, dr. Adne Mesihović koja je zajedno sa svojim saradnicama Azeminom Njuhović pomoćnicom ministrice u sektoru za nauku i Dženitom Viteškić pomoćnicom za visoko obrazovanje, održala sastanak sa predsjednikom Univerziteta SSST, akademikom Ejupom Ganićem, rektorom Univerziteta SSST, dr. Vjekoslavom Domljanom, izvršnim direktorom dr. Emirom Ganićem, direktorom ureda za međunarodnu saradnju i projekte, Edisom Arifagićem I Lejlom Abdurahmanović, pravnicom Univerziteta SSST. Ovaj susret označava jedan od prvih u nizu posjeta novoizabrane Ministrice privatnim i državnim univerzitetima, sa ciljem uspostavljanja temelja za dobru saradnju i upoznavanja s dosadašnjim postignućima te planom rada. Akademik Ganić predstavio je Univerzitet SSST, ističući njegove programske kapacitete, naučno-istraživački potencijal i iznimnu spremnost za saradnju i buduću kooperaciju Ministarstva i Univerziteta na nizu projekata. Razmatrane su ideje i projekti iniciranja naučnog i akademskog summita na kojem će profesori-istraživači različitih univerziteta, uključujući i one iz dijaspore, imati priliku razmijeniti kontakte i proširiti svoju mrežu saradnika, te aktivnosti za oživljavanje studentske interakcije i povezivanje kroz zajedničke studentske inicijative. Akademik Ganić je pohvalio inicijativu Ministrice za službene posjete visokoobrazovnim institucijama, te izrazio želju za uspostavljanje saradnje u istom duhu. Ministrica Mesihović je iskoristila priliku i posjetila laboratorije Medicinskog fakulteta Univerziteta SSST, kao i polikliniku Unimed koja je otvorena u sklopu univerziteta. Također, imala je priliku vidjeti kapacitete univerziteta i opremu posljednje generacije koja se koristi za rad sa studentima i pacijentima poliklinike. Sastanak je zaključen uz razmjenu kontakata i planiranje budućih susreta, uz obostrano zadovoljstvo postignutim.
Trajno
Standardno