Skip to main content
Please wait...

Odgovor na zastupničku inicijativu zastupnika Aljose Čampare

Oblik akta (rad organa)
Odgovor na zastupničko pitanje
Zastupničko pitanje
Pitanje
Zastupnik u Skupštini Kantona Sarajevo Aljoša Čampara, u skladu sa članom 106. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo"- broj 41/12- Drugi novi prečišćeni tekst, broj 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20), dana 29.1.2021. godine, uputio je zastupničku inicijativu prema Vladi Kantona Sarajevo. Inicijativa se odnosi na uspostavljanje „nekoliko nužnih koraka kako bi se za žrtve verbalnog i fizičkog seksualnog nasilja stvorilo sigurno okruženje" u Kantonu Sarajevo. U tački 2. Inicijative predlaže se „hitna izmjena Etičkog kodeksa Univerziteta u Sarajevu".
Odgovor
Ministarstvo nauke, visokog obrazovanja i mladih cijeni opravdanom Inicijativu zastupnika po kojoj bi se stvorilo sigurno okruženje za žrtve verbalnog i fizičkog seksualnog nasilja u Kantonu Sarajevo. Ministarstvo je zastupničku inicijativu, a u vezi sa tačkom 2. u kojoj se predlaže hitna izmjena Etičkog kodeksa Univerziteta u Sarajevu, dostavilo na mišljenje Univerzitetu u Sarajevu, jer se u konkretnom slučaju radi o pitanju iz nadležnosti Univerziteta u Sarajevu. Etički Savjet Univerziteta u Sarajevu je dostavio pozitivno mišljenje kojim se u potpunosti slaže sa potrebom dopune i izmjene važećeg Etičkog kodeksa.
Odgvor (456.23 KB)