Skip to main content
Please wait...

EREASMUS+ PROJEKTI

Datum

Prezentacija izvrsno osmišljene strategije modernizacije visokog obrazovanja u oblasti farmacije  na javnim univerzitetima u BiH, koja podrazumijeva unapređenje praktičnog dijela obrazovanja u cilju njegove harmonizacije sa standardima u Evropskoj uniji i propisima visokog obrazovanja za regulisane profesije, kao i uvođenje evropskih, najboljih predvačkih praksi upriličena je  na konsultativnom sastanku kome su prisustvovali Ministrice za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, prof. dr Aleksandre Nikolić, pomoćnice ministrice Azra Ivazović i mr.sci. Azemina Njuhović, te dekan Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, prof. dr Fahir Bečića i doc. dr Alisa Elezović, član projektnog i prof. dr Tamer Bego, koji je vođa tima sa Farmaceutskog fakulteta, UNSA pod vođstvom prof. dr Tamera Begića koji je pripremio i implementira Erasmus+ projekta za podizanje kapaciteta u visokom obrazovanju pod nazivom „Innovating quality assessment tools for pharmacy studies in Bosnia and Herzegovina“ (IQPharm).

Projekt je veoma kompleksan, i bit će implementiran tokom tri godine od strane konzorcija koji čine: četiri javna univerziteta iz Bosne i Hercegovine na kojima se realizuje studij farmacije (Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Banja Luci, Univerzitet u Tuzli, Sveučilište u Mostaru) s četiri univerziteta u programskim zemljama, Hrvatskoj (Sveučilište u Splitu), Srbiji (Univerzitet u Novom Sadu), Italiji (Univerzitet Chieti-Pescara) i Irskoj (Univerzitet u Dablinu). Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo je pridruženi član konzorcija i zadužen je za stvaranje adekvatnog institucionalno-legislativnog okvira koji će omogućiti lakšu i efikasniju implementaciju projekta, a time direkno radi na modernizaciji i unapređenju kvaliteta visokog obrazovanja, te jačanju međunarodne vidljivosti Univerziteta u Sarajevu.

Projekat se fokusira na razvoj profesionalnih i pedagoških kompetencija akademskog osoblja za interaktivniji i praktičniji pristup nastavi u skladu s najboljom praksom i iskustvima partnera iz Evropske unije, koji će na najbolji način modernizirati obrazovni proces, a kroz implementaciju novih modela i pristupa te aktivno uključivanje partnera iz realnog sektora. Vrlo je važno istaći da će se raditi i na jačanju digitalnih sposobnosti svih aktera, a kroz digitalizaciju evaluacije retencije znanja (Knowledge Retention Evaluation Framework, KREF), zatim Objektivno strukturiranog kliničkog ispitivanja (Objective Structured Clinical Examination, OSCE) te razvoj E-platforme za upravljanje pohađanja stručne prakse za studente farmacije. Uvođenje novog sistema procjene kvaliteta studijskih programa (KREF) omogućit će razvoj preporuka za izmjenu i inoviranje postojećih metoda prenošenja znanja, didaktičkih pristupa nastavnika i saradnika te generalno nastavnih planova i programa. Uvođenje novog sistema provjere znanja stečenog kroz stručnu praksu (OSCE), te će, sto je izutetno važno, postavit jednake standarde za ishode učenja za magistre farmacije na državnom nivou, a koji su usklađeni sa EU standardima.

Ministrica prof.dr. Aleksandra Nikolić istakla je da Ministarstvo pruža punu podršku od samog početka u realizaciji projektnih ciljeva IQPharm projekta, učesnici su zaključili da su projekti ERASMUS+ programa izuetno značajni za unapređenje sektora visokog obrazovanja i nauke, a da indirektno utiču na poboljšanje kvaliteta življenja mladih ljudi.