Skip to main content
Please wait...

PONUDA MIST-A ZA INŽENJERSKE PROGRAME U 2023. GODINI, BANGLADEŠ

Datum

Ambasada Narodne Republike Bangladeš informisala Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine o ponudi dva slobodna mjesta za studente Bosne i Hercegovine, i to, jedno slobodno mjesto za civilne i drugo mjesto za vojne studente iz Bosne i Hercegovine, na Vojnom institutu za nauku i tehnologiju (Military Institute of Science and Technology - MIST) za neki od ponuđenih inženjerskih programa:

- Građevinarstvo (Civil Engineering),

- Računarske nauke i inžinjerstvo (Computer Science and Engineering),

- Elektroenergetsko, elektroničko i komunikacijsko inžinjerstvo (Electrical, Electronic and Communication Engineering),

- Mašinsko inžinjerstvo (Mechanical Engineering),

- Aeronautičko inžinjerstvo (Aeronautical Engineering),

- Pomorska arhitektura i pomorsko inžinjerstvo (Marine Engineering and Naval Architecture).

Krajnji rok za prijave je 28. februar 2023. godine.

Više podataka o ponudi dostavljamo u prilogu ovog akta, a informacije se mogu pronaći i putem linka: www.mist.ac.bd.

 

Trajno
Standardno

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba