Skip to main content
Please wait...

REZOLUCIJA GSUN "OBRAZOVANJE ZA DEMOKRATIJU"

Datum

Stalna misija Bosne i Hercegovine pri UN je obavijestila da je Generalna skupština ujedinjenih nacija na svojoj 57. plenarnoj sjednici, održanoj 18.01.2023. godine, konsenzusom, uz veliki broj kosponzora, usvojila rezoluciju pod nazivom "Obrazovanje za demokratiju" ("Education for Democracy"), objavljenu kao dokument A/77/L44.

Tekstom Rezolucije se, između ostalog, pozivaju države članice i sve zainteresirane strane, da obrazovanje za demokratiju, zajedno sa građanskim obrazovanjem, obrazovanjem o ljudskim pravima i obrazovanjem za održivi razvoj, integrišu u svoje obrazovne standarde.

Države članice se, također, pozivaju da sarađuju sa relevantnim stranama kako bi se poduzeli koraci na prevazilaženju digitalnih razlika, uključujući ruralno-urbane, mlade i starije osobe, te rodne i digitalne podjele. 

U skladu sa utvrđenim principima vanjske politike, delegacija Bosne i Hercegovine je pratila jedinstven stav Evropske unije i pridružila se listi kosponzora predmetne Rezolucije.

Trajno
Standardno

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba