Skip to main content
Please wait...

Stipendija Univerziteta u Šopronu, Mađarska

Datum

Ambasada Bosne i Hercegovine u Mađarskoj informisala je da je Univerzitet u Šopronu zainteresovan za prijem većeg broja studenata iz Bosne i Hercegovine, koji se mogu odlučiti za jedan od sljedećih studijskih programa na engleskom jeziku:

 • International Business Economics BSc
 • Tourism and Catering BSc
 • Timber Industry Engineering BSc
 • International Economy and Business MSc
 • Timber Industry Engineering MSc
 • Environmental Engineering MSc
 • Nature Conservation Engineering MSc
 • Educational Sciences MSc
 • Istvan Széclienyi Economics and Management Doctoral School
 • Jozsef Cziraki Doctoral School of Wood Sciences and Technologies
 • Roth Gyula Doctoral School of Forestry and Wildlife Management Sciences

Za stipendiju na Univerzitetu u Šopronu, bh studenti mogu aplicirati putem Stipendium Hungaricum programa.

Dodatne informacije se mogu dobiti putem kontakta: lakatos.barbara@uni-sopron.hu

Prilog Veličina
2. prilog - Uni-Sopron_brochure_EN.pdf (10.4 MB) 10.4 MB
2. prilog - Uni-Sopron_Passport.pdf (2.89 MB) 2.89 MB
Trajno
Standardno

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba