Skip to main content
Please wait...

Stipendije za master studije Jadransko-jonske inicijative i Poziv za učešće u takmičenju "Aktivna omladina za održivi razvoj u CEI i JJI regiji"

Datum

Stalni sekretarijat Jadransko-jonske inicijative (JJI) je objavio poziv za stipendiranje dvogodišnjeg master studija na Marche politehničkom univerzitetu (Ankona, Italija), za kandidate iz zemalja članica Inicijative i zemalja Zapadnog Balkana.

Ponuđeno je deset stipendija za akademsku 2021-2022. godinu, čija je pojedinačna vrijednost 6000 eura, a stipendije finansira Ministarstvo vanjskih poslova i međunarodne saradnje Republike Italije.

Odabrani studenti će moći pohađati jedan od četiri master studija na engleskom jeziku na Marche univerzitetu: Međunarodna ekonomija i trgovina, biomedicinski inžinjering, Okolišni inžinjering i Inovacije i upravljanje hranom i pićem.

Rok za online prijavu je 08.novembar 2021. godine do 13:00 sati po srednjeevropskom vremenu.

Dodatne informacije se mogu naći na stranici: https://www.aii-ps-org/

Stalni sekretarijat JJI objavio je i drugi javni poziv za predstavljanje ideja i učešće u takmičenju "IMAGINE" u okviru projekta "Aktivna omladina za održivi razvoj u regijama Centralnoevropske inicijative i Jadransko-jonske inicijative".

Pravo učešća imaju javne i privatne srednje škole iz zemalja članica navedenih inicijativa, a prijave se mogu dostaviti od 14. do 28. februara 2022. godine.

Tri škole sa najboljom idejom biti će nagrađene sa studijskom posjetom sjedištu UN-a u Njujorku ili nekoj od UN agencija u Evropi, u vrijednosti od po 20.000 eura.

Dodatne informacije dostupne su na stranicama: https://www.aii-ps.org/ i https://www.cei.int

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba