Skip to main content
Please wait...

Novosti

Ako ste rođeni 2006.godine, punite 18-godina i živite u Kantonu Sarajevo možete se registrovati

i dobiti osam besplatnih ulaznica za kulturne sadržaje, i to za: Narodno pozorište, Pozorište mladih, Sarajevski ratni teatar Kamerni teatar, ali i za Zemaljski, Historijski, Muzej Sarajeva, te Muzej ratnog djetinjstva. Poslije registracije možete preuzeti poklon set ulaznica u prostorijama Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje I mlade Kantona Sarajevo, ul. Reisa Džemaludina Čaućevića br.1, kabinet br.32, u roku od tri dana od registracije. Muzeje možeš posjetiti bez najave, a za pozorišta je potrebna ranija rezervacija karata, što je moguće uraditi telefonskim pozivom ili lično, a način ulaska je isti.

https://mon.ks.gov.ba/contact/vaucer_za_mlade

 

U sjedištu UNESCO-a u Parizu, 29.5.2024. godine održan je dialog sa dobitnicama UNESCO-L’Oreal nagrada za žene u nauci za 2024. godinu kojem je prisustvovao predstavnik Ambasade Bosne i Hercegovine u Francuskoj. Ovaj poseban događaj bio je fokusiran na istraživanje odgovora na pitanja: "Zašto je nauka neophodna svijetu" i "Zašto su žene nezamjenjive u nauci"? Događaj je okupio uspješne naučnice i naučnice u usponu, uključujući članice mreže nagrade UNESCO-L’Oreal, sudonice iz javnog i privatnog sektora, kao i studentice. Tokom prve sesije, dobitnice međunarodnih nagrada 2024. su prezentirale svoja revolucionarna istraživanja na polju strukturalne bologije, biohemije, ljudskih resursa, u smislu kako njihova istraživanja doprinose rješavanju trenutnih izazova. Druga sesija bila je posvećena razmjeni mišljenja i UNESCO-vog poziva na akciju.
U okvir UNESCO poziva za dostavu nominacija za UNESCO-L’Oreal nagradu za žene u nauci za 2025 godinu biće dodijeljeno 5 nagrada u vrijednosti od 100,000 € naučnicama za njihov doprinos napretku naučnog istraživanja u oblastima fizike, matematike i računarskih nauka. Nominacije se dostavljaju isključivo putem web platforme: https://www.forwomeninscience.com/challenge/show/107, a rok za dostavljanje nominacija je 1.7.2024. godine.

Po obavijesti Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Vlada Republike Slovačke je u okviru dugoročnog plana razvojne saradnje i u akademskoj 2024/2025. godini objavilo poziv za dodjelu 3 stipendije za cjelokupne studije studentima iz Bosne i Hercegovine. Ove stipendije predstavljaju priliku za buduće studente da cjelokupne studije završe na nekom od prestižnih slovačkih univerziteta, kao i da nauče dodatni strani jezik i upoznaju bogatu kulturu i historiju Slovačke kao jedne od članica Evropske unije. 

Apliciranje na stipendijski program Vlade Republike Slovačke za akademsku 2024/2025. godinu vrši se online preko web stranice: 

https://www.vladnestipendia.sk/en/application

Krajnji rok za podnošenje prijava je 30.05.2024. godine. 

Po obavijesti Ministarstva civilnih poslova BiH, Japanska organizacija "Goi Peace Foundation" organizuje takmičenje pod nazivom "Moje iskustvo u prevalizaženju sukoba". Ovogodišnje takmičenje za esej organizuje se u nastojanju da se energija, kreativnost i inicijativa mladih u svijetu iskoristi u promovisanju kulture mira i održivog razvoja. Također, ima za cilj da inspiriše društvo da uči od mladih umova i da razmišlja o tome kako svako od nas može napraviti razliku u svijetu. Esej može podnijeti svaka osoba do 25. godina starosti u jednoj od sljedećih kategorija - djeca do 14. godina i mladi od 15. do 25. godin, direktno i isključivo putem online stranice koju možete pronaći na linku ispod teksta. Esej treba imati 700 riječi ili manje na engleskom ili francuskom jeziku ili 1600 znakova ili manje na japanskom jeziku. Eseji trebaju biti originalni i neobjavljeni i u njihovom pisanju može učestvovati samo jedan autor. Rok za dostavljanje radova je 15. juni 2024.
Univerzitet u Sarajevu – Stomatološki fakultet sa stomatološkim kliničkim centrom je 17. aprila 2024. godine ugostio dvije uvažene akademske članice sa prestižnog Univerziteta u Pennsylvaniji, Doc.dr Marjanu Knežević i Prof.dr Fusun Ozer. Univerzitet u Pennsylvaniji kao prvi američki univerzitet, ima historiju koja datira još od 1740. godine. Predavanje Prof.dr. Fusun Ozer na temu „Increasing clinical performance of current adhesive bonding systems“ i predavanje Doc.dr. Marjane Knežević na temu „Indirektne dentalne restoracije, porcelanski onleji i inleji“ održana su u amfiteatru Fakulteta s usmjerenjem na studente završne godine integriranog studija kao i specijalizante na klinikama Stomatološkog fakulteta sa stomatološkim kliničkim centrom. Predavanju je prisustvovalo i akademsko osoblje Stomatološkog fakulteta sa stomatološkim kliničkim centrom.
Po obavještenju Ministarstva civilnih poslova BiH, Zajedničko vijeće za mlade (CMJ) Vijeća Evrope obavještava o pozivu za prijavu učesnika na trening "LIVING COMPASS 2024", koji će se održati u okviru Programa obrazovanja mladih o ljudskim pravima. "LIVING COMPASS 2024" ima za cilj podržati pružanje kvalitetnog obrazovanja mladih o ljudskim pravima razvijajući kompetencije multiplikatora u kontekstu lokalnih, nacionalnih ili međunarodnih aktivnosti i projekata te promovisati primjenu Povelje Vijeća Evrope o obrazovanju za demokratsko građanstvo i obrazovanju o ljudskim pravima i Svjetskog programa Ujedinjenih nacija o obrazovanju o ljudskim pravima. Trening "LIVING COMPASS 2024" je namijenjen kako aktivistima, zagovornicima, multiplikatorima, trenerima tako i facilitatorima obrazovanja mladih o ljudskih pravima. Rok za dostavljanje prijava je 15. april 2024. godine. Prijave se popunjavaju online preko web stranice: https://youthapplications.coe.int/
Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo objavljuje J A V N I P O Z I V za sufinansiranje udruženja, neprofitnih organizacija i studentskih organizacija za projekte za mlade iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2024. godinu. Javni poziv je otvoren od dana 09.04.2024. i traje do 29.04.2024. do 16:00 časova.

                                                                                  OBAVJEŠTENJE

Na osnovu  člana člana 7. Pravilnika o utvrđivanju postupka imenovanja i razrješenja članova Savjeta ministarstva za visoko obrazovanje Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br.: 13/23 i 25/23), a u vezi sa članom 18. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 36/22), Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo informiše javnost o objavi

JAVNI POZIV ZA IZRAŽAVANJE INTERESA POSLOVNIH BANAKA ZA PRUŽANJE USLUGA BEZ NAKNADE

Po obavijesti Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Zajedničko vijeće za mlade (CMJ) Vijeća Evrope poziva na seminar o osnaživanju i ponosu mladih Roma s ciljem obilježavanje Međunarodnog dana Roma - Mladi Romi zajedno 2024, koji će se održati 5-8 april 2024. godine u Evropskom centru za mlade u Strazburu.

Vijeće Evrope (Odjel za mlade i Tim Roma i putnika) obilježava Međunarodni dan Roma tako što, između ostalog, okuplja romske omladinske organizacije i mlade Rome u Evropskom omladinskom centru kako bi slavili i spojili svoje brige i težnje.

Seminar Mladi Romi zajedno 2024 okupiće mlade koji su omladinski lideri i/ili omladinski radnici u zajednicama i organizacijama Romi i putnici širom Evrope. Seminar ima za cilj osnaživanje romskih omladinskih lidera iz cijele Evrope kako bi ostvarili svoj potencijal kroz pozitivno djelovanje i narative koji slave romski identitet i kulturnu raznolikost na Međunarodni dan Roma.

Po obavijesti Ministarstva civilnih poslova BIH, Evropski upravni odbor za mlade (CDEJ) je objavio poziv za organizacije koje sprovode edukaciju o ljudskim pravima sa mladima da se prijave sa projektima za organizaciju Compass nacionalnih i regionalnih obuka u 2024. godini.

Compass obuke predstavljaju strateške nacionalne i regionalne aktivnosti za lokalizaciju obrazovanja o ljudskim pravima kod mladih ljudi i razvoj kjučnih multiplikativnih kompetencija za obrazovanje o ljudskim pravima.

Na poziv se mogu prijaviti lokalne ili nacionalne organizacije i institucije zainteresovane za uvođenje i razvoj odredbi i kvaliteta obrazovanja o ljudskim pravima, koje su registrovane u jednoj od pedeset država potpisnica Evropske kulturne konvencije, kao što su:

ODLUKA O UTVRĐIVANJU KONAČNE RANG-LISTE DOBITNIKA SREDSTAVA PO JAVNOM POZIVU ZA SUFINANSIRANJE TROŠKOVA III CIKLUSA STUDIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU DOBITNICIMA PRIZNANJA "ZLATNA ZNAČKA UNIVERZITETA U SARAJEVU" ZA 2023. GODINU

Po obavještenju Ministarsva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, UNESCO Institut za planiranje u obrazovanju "IICP" je otvorio poziv za podnošenje prijava zainteresovanih kandidata iz Bosne i Hercegovine za učešće na seminaru za lidere u obrazovanju u 2024. godini, koji se organizuje u okviru "UNESCO" programa Međunarodnog instituta za planiranje u obrazovanju.

Cilj ovog programa jeste da učesnici u ovom seminaru steknu potrebna znanja i vještine za efikasno planiranje i implementaciju obrazovnih politika. Seminar za lidere u obrazovanju je organizovan u dva modula.

Zainteresovani kandidati iz Bosne i Hercegovine prijavni obrazac mogu preuzeti na web stranici:

https://training.iiep.unesco.org/faces/CreationCompe.xhtml

Krajnji rok za podnošenje prijava je 30.01.2024. godine.

Po obavijesti Ministarstva civilnih poslova BiH, Fondacija "The British Scholarship Trust" (BST) je informisala o mogućnostima realizacije kratkih studijskih boravaka u Velikoj Britaniji, koje se pružaju mladim stručnjacima iz Bosne i Hercegovine u akademskoj 2024/2025. godini.

BST finansira kratke boravke, uglavnom u trajanju od 1 do 3 mjeseca, namijenjene postidplomskim usavršavanjima/istraživanjima u Velikoj Britaniji, a uvjet za apliciranje je da kandidati imaju manje od 30 godina starosti i da su (u većini slučajeva) upisani na postdiplomski program u Bosni i Hercegovini.

Rok za prijave je 1. mart 2024. godine, a prijave kandidati dostavljaju Ministarstvu civilnih poslova BiH, koje će iste objediti i proslijediti "The British Scholarship Trust-u" na konačan odabir kandidata.

Više podataka o stipendijama, kao i aplikacijski obrasci mogu se pronaći na web stranici:

Po obavijesti Ministarstva civilnih poslova BiH, Evropska komisija je objavila 30. Poziv za dostavljanje aplikacija tehničke pomoći u okviru z Investicijskog okvira na Zapadni Balkan (WBIF).

Ključna područja intervencija su:

1. Održivi transport
2. Čista energija
3. Okolina i klima
4. Digitalna budućnost
5. Infrastruktura za razvoj ljudskih kapaciteta

Više informacija o kriterijima prihvatljivosti i vremenskom okviru vezano za predmetni Poziv se nalazi u prilogu ovog teskta.
(Akt Direkcije za evropske integracije).

Projektni prijedlozi treba da budu povezani sa Ekonomskim i investicijskim planom za Zapadni Balkan i da je nephodno postojanje usvojenih relevantnih cjelodržavnih sektorskih strateških dokumenata.

Smjernice za pripremu i podnošenje aplikacija za WBIF projekte i aplikacioni obrazac su dostupni na linku: