Skip to main content
Please wait...

Novosti

Institut za razvoj mladih je raspisao poziv mladima iz cijele BiH za novu generaciju obuke Uči, misli i djeluj!

Svim motiviranim mladima, koji imaju želju da budu prepoznati u svojim zajednicama kao lideri koji osmišljavaju kreativna rješenja, predlažu i kreiraju aktivnosti u zajednicama sa ciljem stvaranja boljeg okruženja za život mladih. Ukoliko znate kako sa kreativnim idejama odgovoriti na potrebe i probleme mladih, a osoba ste u dobi od 18-30 godina ovo je poziv za vas.

Svi detalji oko poziva i prijave mladima dosutupni su na linku ispod:

https://www.mladi.org/bs/projekti/3/change/9030-budi-i-ti-dio-18-generacije-obuke-koja-mijenja-zivot

 

Novi poduzetnici – kako se kvalificirati za program

Ako ste upravo osnovali poduzeće ili to namjeravate uskoro učiniti, možda ispunjavate uvjete za program razmjene Erasmus za mlade poduzetnike.

Ovaj vam program, koji djelomično financira EU, omogućava da provedete određeno vrijeme u drugoj državi EU-a gdje ćete raditi i stjecati iskustva kod iskusnog poduzetnika. Imajte u vidu da je ovo program razmjene, a ne plaćeno zaposlenje.

Kako biste se kvalificirali za program, morate pokazati motivaciju i ozbiljnu namjeru za osnivanje poduzeća. Morat ćete predstaviti dobru i konkretnu poslovnu ideju te realističan poslovni plan. Uz to, morate biti u mogućnosti dopuniti sredstva programa kako biste prema potrebi pokrivali troškove povezane sa svojim boravkom u inozemstvu.

Po obavijesti Ministarstva civilnih poslova BiH, a na osnovu maila Zajedničkog vijeća za mlade (CMJ) Vijeća Evrope, obavještavamo vas o Pozivu za prijavu učesnika za Compass obuku trenera u oblasti obrazovanja o ljudskim pravima.

Omladinski program za obrazovanje o ljudskim pravima Odjela za mlade Vijeća Evrope uveden je kako bi se podržalo uključivanje obrazovanja o ljudskim pravima u omladinski rad i omladinsku politiku. Cilj obuke je da razvije kompetencije učesnika da djeluju kao treneri ili multiplikatori za obrazovanje o ljudskim pravima u kontekstu regionalnih, nacionalnih ili lokalnih obuka koje organiziraju partnerske organizacije koje koriste priručnik Compass i podržavaju implementaciju Povelje Vijeća Evrope o obrazovanju za demokratsko građanstvo i obrazovanju o ljudskim pravima. 

 

Ne propustite priliku da se pridružite @EU_Commission kako biste saznali više o postizanju prioriteta #EU i pokrenuli svoju međunarodnu karijeru. Prijaviti se mogu državljani EU-a i građani izvan EU-a!  

Rok za prijavu: 31.01.2023. godinu.

Za više informacija posjetite link ispod:

https://traineeships.ec.europa.eu/

Mladi kolega, fizičar, školavan na UNSA, je ojačao i obogatio tim vrhunskih istraživača na CERNu. 

Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, je u kooperaciji sa fondacijom Tri fizičara obnovilo laboratorije na Odsjeku za fiziku i Odsjeku za hemiju. Na taj način gradimo temelje daljeg napretka UNSA-e, ali i ekonomije Kantona Sarajevo i BiH. 

Detaljan tekst o mladom fizičaru Admiru Greljo je na linku ispod:

https://hayat.ba/admir-greljo-iz-gacka-ide-stopama-alberta-einsteina/542300/

Potpisivanje ugovora sa dobitnicima sredstava po Javnom pozivu za sufinansiranje troškova III ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu dobitnicima priznanja „Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu“ obavit će se u petak 30.12.2022. godine u 11:00 sati, u kabinetu ministrice za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, kancelarija 32, na adresi Reisa Džemaludina Čauševića 1, Sarajevo.

International Excellence Scholarship Program (IES) je program stipendiranja koji omogućava motivisanim studentima svih oblasti studija iz Istočne i Jugoistočne Evrope, Kavkaza i Centralne Azije sa natprosječnim ocjenama da provedu semestar u inostranstvu u Berlinu. Ovaj program studentima pruža priliku da prodube svoja znanja na najboljim njemačkim univerzitetima (HU Berlin, FU Berlin, HWR Berlin, University of Potsdam).

Tokom šestomjesečnog boravka stipendisti će aktivno učestvovati u životu udruženja. Oni će također iskusiti njemačku kulturu iz prve ruke kroz kulturna događanja i društvene susrete. Osim toga, stipendisti sudjeluju u pratećim i razvojnim aktivnostima programa u čijem intenzivnom oblikovanju pomažu.

Detaljnije informacije se nalazi na linku ispod:

Po obavijesti Ministarstva civilnih poslova BiH, a na osnovu e-mail Sekreterijata Unije za Mediteran, obaviještavamo sve zainteresovane za mogućnost apliciranja mladih za Savjetodavni odbor za mlade Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) – Youthwise

Savjetodavni odbor za mlade OECD-a čine briljantni mladi ljudi od 18 do 30 godina starosti iz zemalja OECD-a. Youthwise je pokrenut 2021. kako bi donio perspektive i ideje mladih OECD-u i poboljšao razumijevanje mladih o radu Organizacije i kreiranju međunarodne politike.

Kandidati treba da budu od 18 do 30 godina starosti, državljani zemlje članice OECD-a i imaju dobro poznavanje engleskog jezika. Izabrani kandidati se imenuju na period od aprila 2023. do marta 2024. godine. Potpunu listu kriterija za prijavu, način prijave i sve dodatne informacije koje se tiču Savjetodavnog odbor za mlade OECD-a i njegove uloge u OECD-u možete naći na linku ispod:

Po obavijesti Ministarstva civilnih poslova BiH, u prilogu se nalazi izvorni tekst na engleskom jeziku i neslužbeni prijevod Strategije Unije za Mediteran za mlade do 2030. godine

 

Potpisivanje ugovora sa dobitnicima sredstava po Javnom pozivu za dodjelu stipendija studentima Univerziteta u Sarajevu na studijskim programima deficitarnih zanimanja za djelatnost odgoja i obrazovanja u studijskoj 2022./2023. godini obaviti će se 21.12.2022. godine u 13:30 sati, u Amfiteatru Branko Galeb, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu (Zmaja od Bosne 33-35, Sarajevo 71000).

Svečana promocija diplomanata i magistranata Univerziteta u Sarajevu održana je u utorak 13. decembra 2022. godine u Bosanskom kulturnom centru (BKC).

Na svečanosti su prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu, prorektorice i prorektori Univerziteta u Sarajevu i dekanice i dekani fakulteta i akademija promovirali 4102 diplomantice i diplomanta, magistrantice i magistranta Univerziteta u Sarajevu.

Po obavijesti Ministarstva civilnih poslova BiH, Vijeće Evrope poziva partnere da se prijave sa projektima za Compass nacionalne i regionalne kurseve za obrazovanje o ljudskim pravima za 2023. godinu.

Popunjen i potpisan obrazac za prijavu, zajedno sa privremenim budžetom (gdje je primjenjivo) i svim ostalim pratećim dokumentima, mora se dostaviti u elektronskom obliku (Word i/ili PDF) na sljedeću e-mail adresu: youth.HRE@coe.int najkasnije do 21.decembra 2022. godine (u 23:00 CET).

Dodatne informacije o otvorenom pozivu i obrasci su dostupni na stranici:

Događaj „Samit UN-a o transformaciji obrazovanja“, održan u septembru 2022. godine u New Yorku, sazvan je kao odgovor na globalnu krizu u obrazovanju – krizu jednakosti i inkluzije, kvalitete i relevantnosti. Samit je pružio jedinstvenu priliku da se obrazovanje uzdigne na vrh globalne političke agende i da se mobilizira djelovanje, ambicija, solidarnost i rješenja kako bi se povratili gubici učenja povezani s pandemijom i kako bi se utvrdili načini za transformaciju obrazovanja u svijetu koji se brzo mijenja.

Globalni događaj je rezultirao usvajanjem Izjave o viziji generalnog sekretara o transformaciji obrazovanja i Deklaracije mladih o transformaciji obrazovanja.

Po obavijesti Ministarstva civilnih poslova BiH, Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo obavještava sve zainteresirane da će se Konferencija o evaluaciji i praćenju kamapanje Demokratije ovdje / Demokratija sada od strane Sekreterijata omladinske kampanje za revitalizaciju demokratije održati u Strazburu u periodu 31. januar – 2. februar 2023 (3 radna dana).

Konferencija je organizirana pod pokroviteljstvom islandskog predsjedavanja Vijećem Evrope i ima za cilj:

Europski centar za moderne jezike (ECML) nudi zemljama članicama europsku ekspertizu u obrazovanju iz jezika, a koje su prilagođene konkretnim potrebama i specifičnom kontekstu svake pojedinačne zemlje. Ova bilateralna podrška u ključnim područjima doprinosi jačanju saradnje između zemalja članica i ECML-a putem angažovanja stručnjaka uključenih u realizaciju projekta ECML-a.

Teme za koje se može tražiti ovaj vidi podrške su:

U okviru radne posjete Ministarstvu za obrazovanje, sport i mlade Republike Albanije delegacija Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, predvođena ministricom prof. dr. Aleksandrom Nikolić i Instituta za društvena istraživanja Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu održala je niz sastanaka sa predstavnicima ministarstva i Agencijama koje se bave medijsko-informacijskom pismenošću.

U razgovoru sa Ministarstvom predstavljena je Strategija za razvoj medijsko-informacijske pismenosti u obrazovanju Kantona Sarajevo, kao jednog inovativnog instrumenta realizacije javnih politika u sferi obrazovanja. Kolege iz Tirane su zainteresirane da detaljnije prouče ovu Strategiju i da na osnovu nje razmisle o kreiranju slične za jačanje aktivnosti na podizanju nivoa medijsko-informacijske pismenosti.

UNICEF je podržao izradu i objavljivanje OECD-ovih pregleda evaluacije i procjene u obrazovanju u Bosni i Hercegovini.  Pregledi razmatraju politike i prakse vezane za evaluaciju i procjenu u obrazovnom sektoru u BiH u cilju pružanja preporuka za izradu reformi i utvrđivanje prioriteta za buduće investicije koje će podržati svu djecu u usvajanju kompetencija koje su im potrebne za uspjeh u obrazovanju, radu i životu.

Specifične teme koje su analizirane su: vrednovanje postignuća učenika/ca, vrednovanje rada nastavnika/ca, evaluacija rada škola i evaluacija obrazovnih sistema.

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba