Skip to main content
Please wait...
08.07.2021

Nacrt zakona o visokom obrazovanju KS premijer Kantona Sarajevo Edin Forto povukao je danas sa dnevnog reda  39. sjednice Skupštine Kantona Sarajevo.

Na istoj sjednici ministrica za nauku,visoko obrazovanje i mlade KS Melika Husić- Mehmedović podnijela je premijeru neopozivu ostavku na funkciju ministrice ovog Ministarstva, o čemu je danas obavijestila Skupštinu KS.

Ministrica je na Skupštini KS javnosti prezentirala osvrt o kreiranju i sadržaju predloženog Nacrta koji objavljujemo u prilogu.


05.07.2021

Ministrica nauke, visokog obrazovanja i mladih Kantona Sarajevo Melika Husić-Mehmedović danas se sastala sa rezidentnom koordinatoricom UN u BiH dr. Ingrid Macdonald, šeficom predstavništva UNCEF-a u BiH dr. Rownak Khan, te šefom Ureda UNESCO-a u Sarajevu Sinišom Šešumom sa kojima je razgovarala o reformi visokog obrazovanja u Kantonu Sarajevo.

Ministrica je informisala delegaciju o preduzetim koracima, te o potrebi usvajanja novog zakona o visokom obrazovanju s ciljem podizanja standarda visokog obrazovanja u Kantonu Sarajevu.

Razgovaralo se i o modelima eksterne ekspertize u aktuelnim zakonskim rješenjima u visokom obrazovanju, uz podizanje nastavnih i istraživački kapaciteta nastavnog osoblja na bh. univerzitetima, sa posebnim naglaskom na Univerzitet u Sarajevu.

Kako je istakla ministrica Husić-Mehmedović, danas je napravljen i plan budućeg zajedničkog djelovanja u navedenim pravcima.

 


15.06.2021

Jedan od devet objekata na kojima je implementiran projekt uklanjanja arhitektonskih barijera je i objekt Psihijatrijske bolnice Kantona Sarajevo, gdje je nakon više od 20 godina izvršena rekonstrukcija i prilagodba tri toaleta i dva prostora sa tuševima.

Pored toga, postavljene su dvije pristupne rampe ispred ulaza u objekt, sa ciljem lakšeg kretanja osobama sa invaliditetom. Ukupna vrijednost radova iznosi preko 62.000 KM.

Radi se o projektu kojeg Vlada KS provodi u saradnji sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija, u okviru kojeg je planirano izvođenje radova na ukupno 44 objekta u oblasti socijalne zaštite, zdravstva, obrazovanja.

Izgradnjom prilazne i druge infrastrukture, cilj je osobama sa invaliditetom, nepokretnim i teško pokretnim olakšati pristup javnim ustanovama Kantona Sarajevo.

Do sada su završeni radovi na ukupno devet javnih objekata. To su: OŠ Hrasno, Peta osnovna škola, Šesta osnovna škola, OŠ Grbavica I, Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", objekt Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja – lokalitet Bijambare, Veterinarski fakultet, JU Zavod za medicinu rada KS i Psihijatrijska bolnica KS.

Ukupna vrijednost prve faze projekta iznosi preko tri miliona KM. 

 

14.06.2021

Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo prepoznalo i podržalo projekt “Cultural Collision BiH”, koji se realizira u saradnji sa CERN-om. Realizacija ovog projekta počela je u novembru 2020. godine, a njegova realizacija privodi se kraju.

Radi se o projektu čija je ideja inspiriranje timova mladih ljudi, srednjoškolaca i studenata, za rad na naučnim temama pod nadzorom naučnika i umjetnika. Krajnji cilj je stvaranje umjetničkih video zapisa ili digitalnih umjetničkih djela koja ilustriraju njihov interdisciplinarni dijalog (nauka i umjetnost).

Ciljna publika finalnih digitalnih umjetničkih djela su drugi učenici i studenti, kao i pripadnici šire javnosti.

Unutar projekta u BiH je uključeno šest gradova sa ukupno 11 timova, sa preko 100 srednjoškolaca i nešto manje studenata.

Više informacija o njemu na stranici: https://indico.cern.ch/event/970862/.

U okviru projekta učesnici su dobili 18 visokokvalitetnih postera na temu nauke, kosmologije i povezane umjetnosti.

Pregled postera dat je na:

https://indico.cern.ch/event/1015445/attachments/2201978/3724647/ListOfPostersBosniaHerzogovina2020.pdf,

Posteri su također raspoređeni i u školama, čiji su se učenici uključili u ovaj projekt, i to u: Drugoj gimnaziji, Gimnaziji SSST i u Prvoj bošnjačkoj gimnaziji, ali i na Odsjeku za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Dalje, na inicijativu učesnika ovog projekta potpisan je i sporazum između BiH i CERN-a o saradnji.

Sarajevski tim sačinjava šest srednjoškolaca, pet studenata i jedna učenica osnovne škole.

Supervizori sarajevskog tima su dr. Dževdeta Dervić iz Druge gimnazije, Nedim Šećeragićsa ALU i prof.dr. Azra Gazibegović - Busuladžić sa Odsjeka za fiziku, Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Prezentacija finalnih umjetničkih video zapisa svih BiH timova će se održati 18. juna sa početkom u 13:00 sati (za srednjoškolsku publiku i studente), a zvanični događaj za počasne zvanice počinje isti dan u 16:30 sati. Događaj će biti hibridnog karaktera, i učesnici će se javljati iz Banjaluke, Sarajeva i Mostara.

Svi zainteresirani će se moći priključiti preko zoom platforme. Više informacija na web stranici:

https://indico.cern.ch/event/1047913/