Skip to main content
Please wait...
11.05.2021

U okviru Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo danas je konstituisan Savjet za nauku.

Ovo tijelo će u okviru svojih nadležnosti definisanih Zakonom o naučno-istraživačkoj djelatnosti biti podrška resornoj ministrici Meliki Husić-Mehmedović u promociji nauke, unapređenju naučnih rezultata i istraživačkih dostignuća u Kantonu Sarajevo.

Savjet za nauku broji devet članova, poštujući različite grupacije, univerzitete i tržište rada, a naredne četiri godine će njim predsjedavati akademik Asif Šabanović.

Ovim povodom, ministrica Husić-Mehmedović je istakla svoje zadovoljstvo i čast što će imati ovakve kolegice i kolege u Savjetu za nauku.

„Riječ je o izuzetno referentnom skupu naučnika, od čijih savjeta će korist imati ne samo Ministarstvo, već cijelo BH društvo. Kao prvu aktivnost Savjet je danas dobio prijedlog kriterija za sufinansiranje naučnoistraživačkih, odnosno umjetničkoistraživačkih projekata. Nakon njihovog mišljenja planiramo raspisati javni poziv za dodjelu sredstava za provođenje projekata sredstvima u iznosu od tri miliona KM“, naglasila je ministrica Husić-Mehmedović.

Najavljeno je i kako će susreti članova Savjeta za nauku biti redovno organizirani, te naglašeno kako su profesori entuzijasti koji imaju za cilj promjenu sistema promocije nauke i uključivanje više istraživača u projekte, sa posebnim naglaskom na mlađe istraživače, doktorante i magistrante.

 


06.05.2021

Predsjednik Komisije za izradu zakona o visokom obrazovanju akademik, prof.dr. Miloš Trifković predao je danas ministrici za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, prof.dr. Meliki Husić – Mehmedović finalnu verziju Prednacrta zakona o visokom obrazovanju. Ovom činu prisustvovali su i rektor Univerziteta u Sarajevu, prof.dr. Rifat Škrijelj, zastupnik u Skupštini KS, prof.dr. Damir Marjanović, te studentica – prorektorica Velida Abdagić.

“Pred sobom imamo drugačiji zakon, zakon koji je fokusiran na visoko obrazovanje. Imamo zakon koji će se moći primjenjivati duži vremenski period, a po potrebi modificirati podzakonskim aktima. Zakon koji je potekao od akademske zajednice, koji je savremeniji i može nas dovesti na nivo kvaliteta visokog obrazovanja u evropskim zemljama”, poručila je ministrica Husić – Mehmedović.

Istakla je i kako je u proces konsultativno uključen jedan od najvećih stručnjaka za oblast visokog obrazovanja na svijetu, dr. Achim Hopbach (nekadašnji predsjednik ENQA, AQA i CEEQA) koji je izrazio afirmativne stavove prema prijedlogu teksta i ponudio dodatna rješenje, kako bi Zakon bio adekvatno usaglašen sa EU standardima i normativima.

Ministrica Husić-Mehmedović je dodala kako se raduje javnoj raspravi, koja slijedi i koja je malo drugačije zamišljena, sa nizom tematskih diskusija, uključujući prvenstveno akademsku zajednicu i studente, a koja bi trebala trajati 30 dana nakon usvajanja nacrta zakona na Vladi, pa Skupštini KS.

Akademik Trifković je iskazao svoje zadovoljstvo današnjom predajom teksta ovog izuzetno važnog dokumenta ministrici i Vladi KS.

“Na ovaj način je akademska zajednica, oličena u komisiji od 25 članova, ispunila svoj zadatak i uradila jedan, konceptualno, novi zakon o visokom obrazovanju koji će biti upućen na javnu raspravu i eventualne modifikacije, u skladu sa onim što budu osnovane primjedbe”, rekao je akademik Trifković.

Istakao je da je suština ovog zakona u tome što u centar pažnje stavlja visoko obrazovanje, autonomiju Univerziteta u Sarajevu, unosi čitav niz novina od značaja i za KS i za cijelu BiH, teži strateškom planiranju visokog obrazovanja, uvodi društvenu komponentu kroz Vijeće za visoko obrazovanje i nauku, te uređuje etička pitanja nastavno-naučne zajednice.

“Za nas je izuzetno važno da su u njegovoj izradi učestvovali predstavnici ne samo UNSA, uključujući i studente, tj. Studentski parlament, nego i predstavnici privatnih univerziteta”, naglasio je akademik Trifković.

Rektor Škrijelj je naveo kako po prvi put u Kantonu Sarajevo imamo Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade, koje je akademska zajednica UNSA željela decenijama.

“Prvi zakon koji predlaže to Ministarstvo posvećen je visokom obrazovanju, čime će UNSA dobiti mnogo bolja zakonska rješenja, jer je ovaj put kao nikada do sada u komisiji bila ubjedljiva većina profesora sa UNSA koji znaju šta je univerzitet, šta je akademska zajednica i šta je nama potrebno. Donošenjem novog zakona riješit ćemo se onog koji je sada na snazi i nije adekvatan, te je u mnogim segmentima bio kočnica za razvoj UNSA", rekao je rektor Škrijelj.

Najavio je i da će u javnoj raspravi, zajedno sa svojim kolegicama i kolegama, dati doprinos kako bi neka rješenja bila još bolja.

"Čestitam Komisiji, ministrici i Vladi KS na promptnoj izradi prednacrta zakona", kazao je rektor Škrijelj.

Zastupnik Marjanović je rekao kako je današnji događaj dokaz da se dobre i pozitivne stvari iz akademske zajednice mogu prebaciti i u politički život.

“Siguran sam da će ovaj zakon promijeniti paradigmu visokog obrazovanja u Kantonu Sarajevo. Ono što definitivno jeste novo je da su zakon pisali članovi primarno akademske zajednice, oni koji najbolje poznaju tu materiju", potcrtao je zastupnik Marjanović.

Na kraju je naglašeno kako već od sutra kreću desetodnevne javne konsultacije, objava teksta zakona na službenoj web stranici Ministarstva. Poslije su planirani odgovori i kratka usaglašavanja, usvajanje teksta nacrta ovog dokumenta na Vladi KS, određivanje dužine javne rasprave, njeno interaktivno i direktno provođenje, te dvostepeno skupštinsko razmatranje i usvajanje.

Zaključeno je kako bi se ovaj značajni dokument trebalo donijeti tokom ljeta.

 


29.04.2021

Na današnjoj redovnoj sjednici Vlada Kantona Sarajevo je prihvatila Informaciju Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo o epidemiološkoj situaciji u Kantonu Sarajevo, te na snazi ostavila sve dosadašnje higijensko-epidemiološke mjere.

Vlada je, također, prihvatila u primjenu Naredbu Federalne vlade koja propisuje obavezno nošenje maske i na otvorenom prostoru, odnosno na mjestima gdje je nemoguće ostvariti razmak od dva metra.

"Obavezno je nošenje maski na autobuskim, tramvajskim, trolejbuskim, minibuskim stajalištima, peronima i pijacama/otvorenim tržnicama i na drugim mjestima, gdje se primijeti veći prolaz stanovništva", posebno je naglašeno.

Podsjećamo da su ranije higijensko-epidemiološke mjere sljedeće:

1. Dozvoljava se rad ugostiteljskim subjektima sa radnim vremenom do 20:00 sati, uz prisustvo maksimalno četiri lica za jednim stolom, a 20 lica u objektu, uz poštivanje svih higijensko-epidemioloških mjera;

2. Dozvoljava se rad djelatnosti kockanja i klađenja, sa radnim vremenom do 20:00 sati, uz poštivanje svih higijensko-epidemioloških mjera;

3. Dozvoljava se rad fitness centara i teretana, računajući da je za svaku osobu potrebno 7 m² neto, sa ne više od 20 lica u njima;

4. Dozvoljava se rad wellness i spa centara računajući da je za svaku osobu potrebno 7 m² neto, također sa ne više od 20 lica u njima;

5. Dozvoljava se rad plivačkih bazena, uz poštivanje svih higijensko-epidemioloških mjera;

6. Odgojno-obrazovni  proces za učenike od 1. do 8. razreda javnih i privatnih osnovnih škola i učenike paralelnih škola realizirat će se u prostorijama škole po kombinovanom modelu, a u skladu sa Uputstvom  Ministarstva za odgoj i obrazovanje br. 11/04-34-2024-3/21, od 2.2.2021. (prečišćeni tekst) i izmjenom Uputstva Ministarstva za odgoj i obrazovanje br. 11/04-34-2024-4/21 od 12.2. 2021. Učenici devetog razreda predmetne nastave nastavljaju pohađati nastavu online u skladu sa Uputstvom Ministarstva za odgoj i obrazovanje br. 11/04-34-2024-4/21, od 11. 3. 2021. godine;

7. Odgojno-obrazovni proces za učenike drugog i trećeg razreda javnih i privatnih srednjih škola i sve učenike JU Srednja muzička škola realizirat će se u prostorijama škole po kombinovanom modelu, a u skladu sa Uputstvom Ministarstva za odgoj i obrazovanje br. 11/04-34-2024-3/21, od 2.2.2021. (prečišćeni tekst). Učenici 1. i 4. razreda srednje škole nastavljaju pohađati nastavu online u skladu sa Uputstvom Ministarstva za odgoj i obrazovanje br. 11/04-34-2024-4/21, od 11. 3. 2021.

8. Produžava se važenje tačaka 7.,8. i 9. iz Zaključka Vlade br. 02-04-17055-2/21 od 9.4.2021. godine;

9. Visoko-školskim ustanovama se preporučuje izvođenje nastave u online sistemu. Dozvoljena je realizacija nastavnog procesa (predavanja, vježbe, ispiti) i u prostorijama visokoškolske ustanove u grupama do 20 osoba, uz obavezno pridržavanje svih higijensko-epidemioloških mjera propisanih od nadležnih organa i institucija;

10. Produžava se primjena ostalih Naredbi i Preporuka Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo usvojenih Zaključcima Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-04-17055-2/21 od 09.04.2021. godine, broj: 02-04-10017-26/21 od 18.03.2021. godine, broj: 02-04-13319-5/21 od 26.03.2021. godine, broj: 02-04-14991-4/21 od 01.04.2021. godine i broj: 02-04-14991-4.1/21 od 01.04.2021. godine;

11. Vlada Kantona Sarajevo, će pratiti epidemiološku situaciju u Kantonu Sarajevo, te će u skladu sa utvrđenim stanjem i preporukama Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo po potrebi revidirati donesene mjere;

12. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, primjenjivat će se od 03.05.2021. godine do 10.05.2021. godine do 5:00 sati ujutro, osim tačaka 6., 7., 8. i 9. koje će se primjenjivati od 04.05. do 07.05.2021. godine i objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo''.