Skip to main content
Please wait...

Najave

Poštovani,

Obavještavamo Vas da će Četvrta radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo biti održana sutra /srijeda/, 08.02.2023. godine, u sali Općine Centar Sarajevo, ul. Miss Irbina br. 1/I, s početkom u 09:00 sati.

Materijali za sjednicu su dostupni na https://skupstina.ks.gov.ba/najave/sjednica/65265

DNEVNI RED

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

2. Nacrt budžeta Kantona Sarajevo za 2023. godinu

3. Nacrt zakona o izvršavanju Budžeta KS za 2023. godinu

4. Prijedlog odluke o razrješenju premijera KS

Sarajevo, 27.12.2022. godine

Poštovani,

Obavještavamo vas da će Prva radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo biti održana sutra /srijeda/,  28.12.2022. godine, s početkom u 10:00 sati. Sjednica će biti održana u sali Općine Centar Sarajevo.

DNEVNI RED:

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

2. Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju potreba Kantona Sarajevo za period od 01.01. do 31.03.2023. godine;

3. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o privremenom finansiranju Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za period 01.01.2023. godine do 31.03.2023. godine

4. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o privremenom finansiranju potreba Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo za period 01.01.2023. godine do 31.03.2023. godine

5. Prijedlog Odluke o izboru predsjedavajućih, zamjenika predsjedavajućih i članova stalnih radnih tijela Skupštine Kantona Sarajevo

Poštovani,

Obavještavamo Vas da će konstituirajuća sjednica Skupštine Kantona Sarajevo biti održana u petak, 11.11.2022.godine, u sali Općine Centar Sarajevo, ul. Miss Irbina br. 1/I, s početkom u 10:00 sati.

Za ovu sjednicu predložen je sljedeći Dnevni red:

1. Konstituisanje Skupštine Kantona Sarajevo:

a) uručivanje Uvjerenja o dodjeli mandata zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo;

b) davanje i potpisivanje svečane izjave zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo;

2. Donošenje Odluke o izboru Komisije za izbor i imenovanja i administrativna pitanja Skupštine Kantona Sarajevo;

3. Konstituisanje klubova naroda i kluba Ostalih u Skupštini Kantona Sarajevo;

4. Izbor delegata u Dom naroda Parlamenta Federacije BiH;

5. Donošenje Odluke o potvrđivanju kandidata za izbor predsjedavajućeg ili zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo.

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.

Poštovani,

Obavještavamo Vas da će 53. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo biti održana u srijedu, 06.07.2022. godine, s početkom u 10:00 sati.

Materijal za sjednicu dostupan je na web stranici Skupštine Kantona Sarajevo https://skupstina.ks.gov.ba/najave/sjednica/64726

DNEVNI RED

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

2. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2022. godinu i na Odluku o izmjenama Odluke o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2022. godinu

3. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut o izmjeni i dopunama Statuta JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo

Sarajevo, 23.05.2022. godine

Poštovani,

Obavještavamo vas da će V nastavak 52. radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo biti održan sutra /utorak/, 24.05.2022. godine, u sali Općine Centar Sarajevo, ul. Miss Irbina 1., sa početkom u 09:00 sati.

Materijal za sjednicu dostupan je na web stranici Skupštine Kantona Sarajevo https://skupstina.ks.gov.ba/.

Preostale tačke Dnevnog reda:

27. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju većeg obima zdravstvenih prava, kao i osnovama, kriterijima i mjerilima za ugovaranje po osnovu obaveznog zdravstvenog osiguranja sa zdravstvenim ustanovama sa područja Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 37/09);

28. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o usvajanju plana restruktuiranja zdravstvene djelatnosti i reorganizacije zdravstvenih ustanova u Kantonu Sarajevo;

Poštovani,

Obavještavamo vas da će III nastavak 52. radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo biti održan u ponedjeljak, 16.05.2022. godine, u sali Općine Centar Sarajevo, ul. Miss Irbina 1, sa početkom rada u 10:00 sati.

Materijal za sjednicu dostupan je na web stranici Skupštine Kantona Sarajevo https://skupstina.ks.gov.ba/najave/sjednica/64739

Preostale tačke Dnevnog reda:

16. Nacrt Zakona o komunalnoj policiji Kantona Sarajevo;

17. Nacrt Zakona o dopuni Zakona o objavljivanju propisa i drugih općih akata u „Službenim novinama Kantona Sarajevo”;

18. Nacrt Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o turizmu;

19. Nacrt Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine;

20. Nacrt Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u Kantonu Sarajevo;

21. Nacrt Zakona o uvjetima koje treba ispunjavati Kantonalna bolnica;

Poštovani,

Obavještavamo vas da će II nastavak 52. radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo, biti održan danas /utorak/, 10.05.2022. godine, u sali Općine Centar Sarajevo, ul. Miss Irbina 1, sa početkom u 10:00 sati.

Materijal za sjednicu dostupan je na web stranici Skupštine Kantona Sarajevo https://skupstina.ks.gov.ba/najave/sjednica/64732

Preostale tačke Dnevnog reda:

15. Nacrt Zakona o visokom obrazovanju;

16. Nacrt Zakona o komunalnoj policiji Kantona Sarajevo;

17. Nacrt Zakona o dopuni Zakona o objavljivanju propisa i drugih općih akata u „Službenim novinama Kantona Sarajevo”;

18. Nacrt Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o turizmu;

19. Nacrt Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine;

20. Nacrt Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u Kantonu Sarajevo;

Poštovani,

Obavještavamo vas da će I nastavak 52. radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo, biti održan u ponedjeljak, 09.05.2022. godine, u sali Općine Centar Sarajevo, ul. Miss Irbina 1, sa početkom u 10:00 sati.

Materijal za sjednicu dostupan je na web stranici Skupštine Kantona Sarajevo https://skupstina.ks.gov.ba/najave/sjednica/64724

Preostale tačke Dnevnog reda:

13. Prijedlog Zakona o Kantonalnoj agenciji za privlačenje investicija i privatizaciju;

14. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama Kantona Sarajevo;

15. Nacrt Zakona o visokom obrazovanju;

16. Nacrt Zakona o komunalnoj policiji Kantona Sarajevo;

17. Nacrt Zakona o dopuni Zakona o objavljivanju propisa i drugih općih akata u „Službenim novinama Kantona Sarajevo”;

18. Nacrt Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o turizmu;

Poštovani,    Obavještavamo vas da će sutra /petak/ 06.05.2022. godine, s početkom u 19:00 sati, u Narodnom pozorištu Sarajevo biti održana svečana sjednica Skupštine Kantona Sarajevo.    Na svečanoj sjednici, koja se održava u okviru Dana Kantona Sarajevo, bit će dodijeljena najveća javna priznanja KS ovogodišnjim laureatima.    Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.     Služba za protokol i press KS

Poštovani,

Obavještavamo vas da će sutra /utorak/ 19.04.2022. godine, sa početkom u 10:00 sati biti održana XXIII hitna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo. Sjednica će biti održana u velikoj sali Općine Centar, ul. Miss Irbi br. 1/I.

Dnevni red ove sjednice bit će utvrđen na samoj sjednici.

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.

Služba za protokol i press KS

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 36/14 - Novi Prečišćeni tekst  i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16, 36/16, 43/20 i 10/21)

S A Z I V A M

63. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 03.02.2022. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10,00 sati.

Za sjednicu predlažem

D N E V N I   R E D

Iz nadležnosti Skupštine

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

2. Prijedlog Zaključka kojim se utvrđuje Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2021. godinu Izvjestilac: ministar Haris Vranić

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst  i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16, 36/16, 43/20 i 10/21)

S A Z I V A M 53. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 02.12.2021. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10:00 sati. Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D

Iz nadležnosti Skupštine 1.Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori 2.Prijedlog zaključka kojim se utvrđuje Prijedlog odluke o osnivanju Javnog preduzeća            „Televizija Kantona Sarajevo” d.o.o. Sarajevo Izvjestilac: ministrica Darja Softić Kadenić

Poštovane kolege,

Obavještavamo vas da će se sutra /utorak/, 30. novembra 2021. godine, sa početkom u 10:00 sati održati 45. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo.

Sjednica će se održati u velikoj sali Općine Centar, ul. Miss Irbina 1.

Zbog higijensko-epidemioloških mjera koje su na snazi, prisustvo medija nije moguće, izuzev TVSA koja organizuje prenos sjednice uživo.

TVSA će omogućiti svim zainteresovanim medijima preuzimanje čistog live signala HD rezolucije sa posebnog YouTube kanala, čiji link je:

http://www.youtube.com/channel/UCKul1PDiZ4VJ1hBUALp9oTg

I dalje vrijede podaci za FTP, ako ne budete u mogućnosti preuzimati signal uživo. Za sva dodatna pitanja molimo da kontaktirate kolege iz TVSA.

DNEVNI RED:

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16, 36/16, 43/20 i 10/21)   S A Z I V A M   49. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak, 04.11.2021. godine, u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/1 sa početkom u 10,00 sati. Za sjednicu predlažem   D N E V N I   R E D   Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 46. i 47. redovne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 26. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16, 36/16, 43/20 i 10/21).   Iz nadležnosti Skupštine   1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori 2. Nacrt Budžeta Kantona Sarajevo za 2022. godinu Izvjestilac: ministar Davor Čičić 3. Nacrt Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2022.

Obavještavamo vas da će sutra /petak/ 20. augusta 2021. godine u 11:00 sati, šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik EU u BiH,  ambasador Johann Sattler posjetiti vakcinalni punkt u Zetri, u pratnji premijera Kantona Sarajevo Edina Forte, ministra zdravstva Harisa Vranića i epidemiologinje u Zavodu za javno zdravstvo KS Anise Bajramović.

Nakon obilaska, planirane su izjave za medije.

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.

Obavještavamo vas da će se u ČETVRTAK, 17. juna 2021. godine, sa početkom u 10:00 sati održati 38. radna sjednice Skupštine Kantona Sarajevo.

Sjednica će se održati u sali Općine Centar, ul. Miss Irbi 1. 

Zbog higijensko-epidemioloških mjera koje su na snazi, prisustvo medija nije moguće, izuzev TVSA koja organizuje prenos sjednice uživo.

TVSA će omogućiti svim zainteresovanim medijima preuzimanje čistog live signala HD rezolucije sa posebnog YouTube kanala, čiji link je 

http://www.youtube.com/channel/UCKul1PDiZ4VJ1hBUALp9oTg

I dalje vrijede podaci za FTP, ako ne budete u mogućnosti preuzimati signal uživo.

Za sva dodatna pitanja molimo da kontaktirate kolege iz TVSA. 

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 36/14 – Novi Prečišćeni tekst  i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16, 36/16, 43/20 i 10/21)

S A Z I V A M

19. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak, 22.04.2021. godine u velikoj sali Općine Centar ul. Mis Irbina broj 1 sa početkom u 10,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 11., 17. i 18 redovne i 55., 56. i 57. vanredne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 26. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 4/16, 36/16, 43/20 i 10/21).

 

Iz nadležnosti Skupštine

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16, 36/16, 43/20 i 10/21)

S A Z I V A M

15. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak, 25.03.2021. godine u velikoj sali Općine Centar, ul. Mis Irbina broj 1 sa početkom u 10,00 sati

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 24., 25., 26., 27. i 28. vanredne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 26. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 4/16, 36/16, 43/20 i 10/21).

Iz nadležnosti Skupštine:

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori;

2. Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o turizmu Izvjestilac: ministar Adnan Delić;

10:25 Uključenje na ZOOM 10:30 Dr. sc. Mirza Hadžimehmedović, vanredni profesor, Univerzitet u Tuzli   Pozdrav učesnicima 10:35 PhD Michael Hoch, Akademija nauka Austrije Dir. Sabine Kernthaller MA, direktorica Austrijskog kulturnog foruma Sarajeva 10:45 Dr. sc. Melika Husić-Mehmedović, Ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo. 10:50 Dr. sc. Biljana Antunović, vanredni profesor, Prorektorica za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju Univerziteta u Banja Luci 10:55 Dalibor Nikolić, direktor Galerije Kraljica Katarina Kosača, Mostar 11:00 ZVANIČNI POČETAK VIRTUALNE POSJETE           PhD Ivica Puljak, redovni profesor Univerziteta u Splitu           PhD Michael Hoch, Akademija nauka Austrije 12:00 Završetak posjete

Zajedničko vijeće za mlade Vijeća Evrope poziva sve zainteresovane organizacije iz omladinskog sektora da prisustvuju online konferenciji o „Mladim Romima: zajedno za emancipaciju i osnaživanje“. Konferencija će se održati 7-9 aprila 2021. godine, a rok za dostavljanje prijave je 26.mart 2021. godine. Online aplikacija za prijavu se nalazi na slijedećem web linku https://youthapplications.coe.int/

Konferencija je otvorena za sve organizacije i mlade koji su zainteresovani za pitanja Roma, a naročitio mlade Rome.