Propisi MON

Ukupno 1 - 30 od 125
Zakon
Naziv Pravni izvor Prilog
Zakon o fondu za nauku 'Službene novine Kantona Sarajevo' Microsoft Office document icon Zakon o fondu za nauku.doc
Zakon o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine 'Službene novine Kantona Sarajevo' Microsoft Office document icon 8/11
Zakon o prosvjetnoj inspekciji 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 9/2000
Zakon o zdravstvenom osiguranju 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 30/97, 7/02, 70/08
Uredba sa zakonskom snagom o ustanovama 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' Microsoft Office document icon 6/92, 8/93, 13/94
Zakon o izmjenama Zakona o visokom obrazovanju 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 13/15
Zakon o studentskom organizovanju na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 11/10
Zakon o visokom obrazovanju (Prečišćeni tekst) 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 42/13
Zakon o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 34/03
Zakon o osnovnom obrazovanju 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 10/04
Zakon o obrazovanju odraslih 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 40/15
Zakon o predškolskom odgoju 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 26/08
Okvirni zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 88/07
Zakon o agenciji za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 123/07
Postupak osnivanja predškolske ustanove 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 26/08
Okvirni zakon o osnovnom i srednjem obrazovanju 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 18/03
Postupak osnivanja osnovne škole 'Službene novine Kantona Sarajevo'
Zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini 'Službene novine Kantona Sarajevo' Microsoft Office document icon 6/06, PDF icon 08/17
Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju 'Službene novine Kantona Sarajevo'23/17 PDF icon 23/17
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju 'Službene novine Kantona Sarajevo'33/17 PDF icon 33/17
Zakon o srednjem obrazovanju 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 23/10
Zakon o srednjem obrazovanju 'Službene novine Kantona Sarajevo'23/17 PDF icon 23/17
Zakon o obrazovanju odraslih u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Zakon o obrazovanju odraslih.pdf
Postupak osnivanja srednje škole 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon preuzmi
Zakon o visokom obrazovanju 'Službene novine Kantona Sarajevo'33/17 PDF icon 33/17
Zakon o dopunama Zakona o srednjem obrazovanju 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 01/16
Kriteriji za prijem učenika u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 12/00
Zakon o dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 01/16
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju 'Službene novine Kantona Sarajevo' Microsoft Office document icon 31/11
Zakon o izmjeni Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju 'Službene novine Kantona Sarajevo' Microsoft Office document icon 15/13