Skip to main content
Please wait...

Studenti UNSA će u narednom semestru imati kvalitetniju online nastavu

Datum

Novoimenovana ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, prof.dr. Melika Husić-Mehmedović sa saradnicama posjetila je danas Rektorat Univerziteta u Sarajevu.  U fokusu razgovora sa rektorom Rifatom Škrijeljem i prorektorima Tarikom Zaimovićem i Tamarom Karača-Beljak bila je organizacija nastave u narednom semestru, kao i izrada zakona o visokom obrazovanju, te naučno-istraživačkoj djelatnosti.

Ukoliko epidemiološka situacija bude zahtijevala izvođenje nastave online, ono će biti unaprijeđeno na svim fakultetima, ili bar kvalitativno ujednačeno, istakla je ministrica Husić-Mehmedović.

“Studenti naredni semestar moraju započeti u boljim uvjetima, a za to su potrebne kvalitetnije online platforme. Stavit ćemo u pogon sva iskustva, znanja i infrastrukture za unapređenje online nastave na Univerzitetu. Bez obzira na okolnosti u kojima se realizuje nastava, ovaj vid informatizacije  će biti nastavljen i stalno će se nadograđivati kao dio 'learning' manadžment sistema koji se već duži vremenski period primjenjuje na univerzitetima u svijetu”, naglasila  je ministrica.

Prioritet novoosnovanog ministarstva i Vlade KS jeste i donošenje Zakona o visokom obrazovanju i Zakona o naučno-istraživačkoj djelatnosti. Komisija za izradu ovih zakona trebala bi biti potvrđena na narednoj sjednici Vlade i odmah će početi sa radom. U njen sastav predloženi su akademici,  profesori UNSA, kao i tri privatna univerziteta u Sarajevu, te predstavnici studenata, Privredne komore i Udruženja poslodavaca KS.

Kako je istaknuto, implementacija novog zakona o visokom obrazovanju trebala bi početi od naredne akademske godine. Cilj je dobiti moderan zakon koji može pratiti sve trenutne tokove i promjene u oblasti visokog obrazovanja u svijetu. Zakon o  naučno-istraživačkoj djelatnosti će biti donesen poslije i regulisat će funkcionisanje naučno-istraživačke djelatnosti i instituta.  Planirano je veće ulaganje u nauku, odnosno izdvajanje jedan posto budžetskih sredstava u tu svrhu.

Rektor Škrijelj je kazao da je formiranje Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS od velikog značaja za akademsku zajednicu i budućnost BiH, te da je to najbolja odluka Kantona Sarajevo.

“U vrijeme kada na nivou BiH nemamo ministarstvo nauke, tehnologije i visokog obrazovanja, ovo je velika prednost za Kanton Sarajevo. Zahvalan sam Skupštini KS, jer je jednu višedecenijsku ideju pretvorila u djelo. Obećanje da će se povećati ulaganja u nauku znači i ogroman doprinos razvoju naše zemlje”, poručio je rektor Škrijelj.

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba