Skip to main content
Please wait...

Sastanak ministara obrazovanja Evropske Unije

Datum

Misija Bosne i Hercegovine pri EU u Bruxelles je dostavila infomaciju da su ministri obrazovanja država članica Evropske unije održali video konferenciju na kojoj su razgovarali o izazovima jednakog pristupa obrazovanju i obuci, inkluziji i obrazovnom uspjehu za sve.

Tokom sastanka, ministri obrazovanja Europske unije su razmijenili iskustva i najbolje prakse u postizanju jednakog pristupa za sve u obrazovanju na nivou Europske unije, na nivoima država, te regionalnom i lokalnom nivou.  Portugalski ministar obrazovanja, gdin. Tiago Brandao je informirao ministre obrazovanja o rezoluciji Vijeća o strateškom okviru za evropsku saradnju u području obrazovanja i obuke ka Evropskom području obrazovanja za razdoblje 2021. 2030. godina. Vijeće je odobrilo ovu rezoluciju putem pisane procedure 18.2.2021. godine, a predsjedatelj Vijeća, gdin Brandao je istakao pet strateških prioriteta navedene rezolucije i to:

  1. Poboljšati kvalitetu, jednakost, inkluziju i uspjeh za sve u obrazovanju i obuci;
  2. Učiniti cjeloživotno učenje i mobilnost mogućim za sve;
  3. Ojačati kompetencije i motivaciju za  profesiju obrazovanja;
  4. Jačanje evropskog visokog obrazovanja; i
  5. Jačanje zelene i digitalne tranzicije kroz obrazovanje i obuku.

Tekst Rezolucije još uvijek nije objavljen, a sadrži za svaki od pet prioriteta prijedlog konkretnih akcija, kao i indikativne ciljeve za Europsku uniju tj. buduće aktivnosti.