Skip to main content
Please wait...

U sklopu Projekta jačanja sestrinstva u BiH – ProSes, kojeg podržava i finansira Vlada Švicarske, a provodi Fondacija fami, u novembru/studenom  2021. godine bit će raspisan još jedan konkurs za stipendiranje master i doktorskih studija zdravstvene njege. Partner ovoga projekta i Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti.

Naime, ulaganje u obrazovanje medicinskih sestara-tehničara je jedan od načina da se osnaži profesija i unaprijedi kvaliteta zdravstvenih usluga. Tokom 2017-2020, u sklopu Projekta jačanja sestrinstva u BiH, a uz podršku Vlade Švicarske, podržao je ukupno 39 studenata master/doktorskih studija.

U novembru/studenom 2021. godine bit će otvoren novi konkurs.

Neki od kriterija su:

  • završen prvi/drugi ciklus studija zdravstvene njege
  • upisane master/doktorske studije na javnom fakultetu u BiH
  • minimalni prosjek ocjena 8,0/3,0
  • državljanstvo

Obrazac za prijavu, dodatne informacije o kriterijima i potrebnoj dokumentaciji bit će objavljeni na www.fondacijafami.org i facebook.com/FondacijafamiBiH.

Pratite i prijavite se!