Skip to main content
Please wait...

Stipendije za Master program "Liderstvo u otvoreom obrazovanju"

Fakultet za inženjerstvo i menadžment Univerziteta u Novoj Gorici (Slovenija) sa ciljem razvoja procesa e-učenja pokrenuo je online master program "Liderstvo u otvorenom obrazovanju" (LOE) sa fokusom na digitalne vještine, te je ponudio stipendije za studente Zapadnog Balkana.

Ovaj program je razvijen u skladu sa UNESCO preporukom o otvorenim obrazovnim resursima i u saradnji sa  Međunarodnim istraživačkim centrom za umjetnu inteligenciju (IRCAI) pod pokroviteljstvom UNESCO-a, sa ciljem da se obrazuju i pripreme globalni lideri u otvorenom obrazovanju i da se razviju nove digitalne vještine.

IRCAI istražuje umjetnu inteligenciju i koordinira globalne projekte koji koriste umjetnu inteligenciju za rješavanje globalnih izazova, uključujući obrazovanje.

Upis u novu akademsku 2022/2023. godinu na master program biće zvanično otvoren 15.februara 2022. godine, a broj mjesta na ovom studijskom programu je ograničen.

Više informacija u vezi sa studijskim programom Liderstvo u otvorenom obrazovanju dostupno je putem linka: http://www.ung.si/en/study/school-of-engineering-and-management/study/2NVOI/, a podaci o načinu prijave mogu se pronaći na linku: https://www.ung.si/en/study/admissions/second-level-admissions/open_education/

 

Za sve dodatne informacije u vezi studija i mogućnostima za prijavu potrebno je kontaktirati Univerzitet u Novoj Gorici, odnosno stručnu saradnicu za otvoreno obrazovanje, dr. Ilić Tijanu: tijana.ilic@ung.si.

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba