Skip to main content
Please wait...

Stipendije Univerziteta na Kipru (UCY)

Univerzitet na Kipru ponudio je 13 stipendija za međunarodne studente koji ne dolaze iz država članica EU, a koji žele studirati na dodiplomskim programima na grčkom jeziku u okviru akademske 2022/2023. godine (izuzev studija medicine).

Studijski programi počinju u septembru 2022. godine, a stipendija pokriva 50% školarine tokom četiri godine studija.

Kriteriji za dodjelu stipendije su:

- Završena srednja škola priznata od strane zvaničnih obrazovnih vlasti;

- Potvrda o dobrom poznavanju grčkog jezika;

- Potvrda o državljanstvu;

- Kopija lične karte ili pasoša;

- Svi kandidati moraju zadovoljiti uslove, koji se odnose na njihov uspjeh u srednjoj školi, a koji su definisani od strane Univerziteta na Kipru.

 

Studenti koji ne posjeduju potvrdu o poznavanju grčkog jezika moraju pohađati kurseve grčkog jezika godinu dana u Školi modernog grčkog jezika pri Univerzitetu na Kipru kako bi stekli certifikat B2 nivoa.

Više informacija o ovom programu studiranja dostupno je na web portalu: https://www.ucy.ac.cy/en/ ili putem telefona: +35722894021 i e-maila: fm@ucy.ac.cy

Stipendija
Visoko obrazovanje

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba