Skip to main content
Please wait...

Vlada KS: Tri miliona KM izdvojeno za naučno-istraživačke projekte, javni poziv bit će objavljen naredne sedmice

U Budžetu KS za 2021. godinu, za naučno-istraživačke projekte izdvojeno je tri miliona KM, što je najveći iznos sredstava za ovu djelatnost do sada. Danas je Vlada Kantona Sarajevo donijela i Odluku o utvrđivanju namjene, kriterija i načina raspodjele sredstava za podršku naučnoistraživačkoj djelatnosti.

Ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade Melika Husić Mehmedović najavila je da će javni poziv za sufinansiranje projekata, sa kriterijima, biti raspisan naredne sedmice na web stranici Ministarstva. 

„Sredstva će biti podijeljena u tri programa. Za najveći program, namijenjen za naučno-istraživačke,  umjetničko-istraživačke i istraživačko-razvojne projekte izdvojeno je 2.400.000 KM. Drugi program namijenjen je mladim istraživačima i za njega je namijenjeno 450.000 KM, dok je za treći program izdvojeno  150.000 KM, a namijenjen je za podršku domaćim časopisima i članstvu u međunarodnim organizacijama“, navela je ministrica.

Naglasila je da su Odlukom utvrđene mnoge novosti u načinu raspodjele sredstava, koja će najvećim dijelom biti iskorištena za obnovu istraživačke infrastrukture, u svrhu podizanja kapaciteta naučnoistraživačkih djelatnika.

„Uvođenjem mlađih istraživača i doktoranata, postdoktoranata, pa čak i studenata drugog integrisanog ciklusa studija u naučnoistraživački rad, dajemo podršku mlađim kadrovima i našim najboljim studentima“ , istakla je ministrica.

Slika

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba