Skip to main content
Please wait...

Ozvaničena saradnja i početak realizacije jednog od najvećih razvojnih projekata u Sarajevu: Evropska banka dodijelila 500.000 eura za projekt obnove kampusa UNSA

Ugovor o saradnji između Kantona Sarajevo, Univerziteta u Sarajevu i Evropske investicijske banke (EIB) potpisan je danas, u svrhu podrške izradi generalnog plana obnove kampusa Univerziteta u Sarajevu. To je osnova za važan projekt urbane obnove u Sarajevu i prva investicija EIB-a u obrazovni sektor u Bosni i Hercegovini. Bespovratna sredstva u iznosu od 500.000 eura dodjeljuju se u okviru Inicijative za finansiranje urbanih projekata (UPFI), u saradnji s Francuskom razvojnom bankom AFD-om i uz finansiranje putem Inicijative EIB-a za ekonomsku otpornost (ERI). Time će se omogućiti izrada generalnog plana i studije izvodljivosti za integraciju različitih obrazovnih i naučno-istraživačkih jedinica Univerziteta u Sarajevu u jedan objedinjen kampus. Strategija koja će se razviti uz tehničku pomoću ERI-a sastojat će se od obnove nekadašnje kasarne u centru Sarajeva, uz izgradnju fakulteta, instituta, drugih objekata te prateće infrastrukture, što će rezultirati stvaranjem visokokvalitetnog prostora kampusa. Time će se osigurati bolji objekti za studente i akademsko osoblje, kao i efektivna saradnja fakulteta, akademija i istraživačkih instituta. Ljiljana Pavlova, potpredsjednica EIB-a, koja je odgovorna za aktivnosti u Bosni i Hercegovini, izjavila je: „Zajedno s Evropskom unijom, EIB sa zadovoljstvom podržava ovu dodjelu sredstava za pripremu budućeg projekta koji je ključan za unapređenje obrazovnih prilika za ljude u Bosni i Hercegovini. Nadamo se da će ova investicija Univerzitetu u Sarajevu, koji je najveća i najstarija institucija tercijarnog obrazovanja u Bosni i Hercegovini, omogućiti još veći utjecaj na razvoj države obrazovanjem generacija studenata u novim integriranim i dobro opremljenim obrazovnim objektima. Inicijativom EIB-a za ekonomsku otpornost podržavamo projekte visokog učinka koji potiču rast i zapošljavanje te povećavaju otpornost, a ovaj će projekt unaprijediti kvalitet i povećati efektivnost obrazovnih procesa i iskustava, čak i u vrijeme hitnih situacija, kao što je pandemija bolesti COVID-19.” Edin Forto, premijer Kantona Sarajevo, istakao je kako konačno pokrećemo jedan od najvećih razvojnih projekata u Sarajevu. “Nakon više od dvije decenije, vizija modernog kampusa, kao centra obrazovanja i napretka postaje stvarnost. Taj projekt prevazilazi sve političke interese i interese pojedinaca. Naše društvo mora imati temelj u znanju, a bez čvrstih, dobro planiranih i hrabrih investicija, ta vizija ne bi bila moguća. U ime svih ljudi kojima je ovo bio san, zajedničkim snagama napredujemo prema cilju ispunjavanja naših obaveza prema budućim generacijama, izjavio je premijer Forto. Kako je naveo Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu, projekt urbane obnove Kampusa Univerziteta u Sarajevu, koji će se razviti i implementirati uz pomoć sredstava EIB-a, od ključne je važnosti za budući razvoj tog kompleksa koji pripada Univerzitetu u Sarajevu. “S obzirom na trenutne probleme povezane sa sve lošijim upravljanjem razvojem urbane sredine, važnost ovog projekta još je veća jer Univerzitetu u Sarajevu pruža priliku da u gradu Sarajevu razvije centralni urbani prostor u skladu s modernim evropskim standardima. Osim toga, ovaj projekt treba smatrati preduslovom za razvoj novog regulacionog plana za to područje općine Novo Sarajevo, pri čemu će Univerzitet u Sarajevu imati priliku razviti planove za kapitalne investicije u kampus kao centralno mjesto budućeg razvoja Univerziteta u Sarajevu. Zahvaljujući ovom projektu, ljudi iz Sarajeva i Bosne i Hercegovine moći će uživati u lijepom dijelu glavnog grada, izgrađenom uz uvažavanje zaštite okoliša i prikladnom za obrazovanje i istraživanje, što je, naravno, osnovna misija Univerziteta. Kao rektor Univerziteta u Sarajevu, izražavam svoju najdublju zahvalnost Evropskoj investicijskoj banci na njenoj podršci za projekt i fokusu na investicije u nauku i visoko obrazovanje. Univerzitet u Sarajevu na tome vam je beskrajno zahvalan”, reako je rektor Škrijelj. Ambasador Johann Sattler, šef Delegacije EU-a u BiH i posebni predstavnik EU-a u BiH čestitao je Kantonu Sarajevo, Univerzitetu u Sarajevu i EIB-u na ovoj inicijativi i kazao kako ona svakako može dati inspiraciju i nadu za budućnost, te treba pomoći motiviranju najboljih i najpametnijih da ostanu ili se vrate u BiH da bi poticali promjene. “Obrazovanje predstavlja strateško ulaganje u budućnost. Zato pridajemo veliku važnost podržavanju mladih investiranjem u njihovo obrazovanje i razvoj vještina. EU trenutno, osim putem inicijativa kao što je ova koja je danas objavljena, također putem projekta vrijednog 2,6 miliona eura pomaže vlastima u BiH da bolje prilagode sisteme obrazovanja i obuke potrebama tržišta rada”, istakao je ambasador  Sattler. Cjelokupni troškovi budućeg projekta procijenjeni su na 120 do 160 miliona eura. Osim obrazovnih objekata, on će obuhvatiti i prateću infrastrukturu, kao što su putevi, parkirališta i garaže te javne zelene površine. Posebna će se pažnja posvetiti energetskoj efikasnosti zgrada i načinu upravljanja, uključujući obuku rukovodilaca i osoblja za održavanje tokom implementacije projekta. Ovo je drugo finansiranje bespovratnim sredstvima EU-a koje je EIB u 2021. potpisao za Bosnu i Hercegovinu, što dovodi do ukupnog iznosa od 2,6 miliona eura. Osnovne informacije O EIB-u: Evropska investicijska banka (EIB) je institucija Evropske unije osnovana sa zadatkom dugoročnog kreditiranja, a u vlasništvu je njenih država članica. Pruža dugoročno finansiranje za zdrave investicije kako bi se doprinijelo ostvarenju ciljeva politike EU-a. www.eib.org O EIB-u u Bosni i Hercegovini: Banka EU-a aktivna je na teritoriji Bosne i Hercegovine od 1977. Do danas je EIB investirao 3,1 milijardu eura, a najviše u sektor transporta te mala i srednja preduzeća. Više informacija o projektima EIB-a u Bosni i Hercegovini potražite ovdje: https://www.eib.org/en/projects/regions/enlargement/the-western-balkans/bosnia-herzegovina/index.htm O Inicijativi za ekonomsku otpornost (ERI) Inicijativa za ekonomsku otpornost je reakcija EIB-a na poziv Vijeća Evrope da pojača svoju podršku susjednim državama EU-a u svrhu poticanja ekonomskog razvoja i postizanja ciljeva održivog razvoja. Cilj ove inicijative je brza mobilizacija dodatnih sredstava radi podrške održivom rastu, ključnoj infrastrukturi i društvenoj koheziji u južnim susjednim zemljama i zemljama Zapadnog Balkana. Inicijativa za ekonomsku otpornost okrenuta je i javnom i privatnom sektoru radi podrške aktivnostima EIB-a tokom različitih faza projektnog ciklusa. EIB doprinosi komponenti ERI-ja za tehničku pomoć iznosom od 90 miliona eura iz vlastitog budžeta.

Slika

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba