Skip to main content
Please wait...

Digitalna transformacija obrazovanja: KS prati savremene tokove, nećemo dozvoliti da naša djeca zaostaju za vršnjacima u razvijenom dijelu svijeta, poručila ministrica Hota-Muminović

Izazovi sa kojima se susreće obrazovanje od predškolskog do visokoškolskog nivoa, kao i unapređenje kvaliteta obrazovanja kroz upotrebu informacijsko-komunikacijskih tehnologija, teme su naučno-stručne konferencije koju je organizovala danas Javna ustanova «Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo», u saradnji sa Ministarstvom za odgoj i obrazovanje i Ministarstvom za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS.

Na prvoj konferenciji koju je organizovao novoosnovani Institut, pod nazivom „Digitalna transformacija obrazovanja – izazovi i perspektive“, govorit će se o savremenim načinima podučavanja, potrebama privrede za novim kadrovima koje im treba isporučiti obrazovna zajednica, stanju trenutne infrastrukture u obrazovnom sektoru, kompetencijama nastavnika, te mjerama za poboljšanje.

Konferenciji prisustvuje veliki broj eminentnih stručnjaka iz oblasti nauke, obrazovanja, tehnologije, inovacija, privrede, organizacijama civilnog društva, te kreatora obrazovnih politika.

“Cilj je povezati sve aktere u procesu odlučivanja i realizacije, kroz naučnoistraživački rad i razmjenu iskustava, kako bi se postavili organizacijski i tehnološki koncepti uvođenja IKT-a u obrazovni sistem. COVID-19 je donio brojne promjene u našem obrazovnom sistemu, posebno kada je riječ o digitalizaciji, te je sada potrebno napraviti kvalitetne analize i sagledati dobrobiti koje je ta digitalizacija donijela. Važnost digitalnih kompetencija u procesu obrazovanja, medijsko-informacijska pismenost, kreativna industrija, razvoj obrazovnih politika, javni i privatni sektor, rad na EU projektima, teme su ove konferencije», izjavila je uoči konferencije direktorica  Instituta Senada Salihović.

Govoreći o novim izazovima u obrazovanju i digitalnoj transformaciji, ministrica za nauku, visoko obrazovanje i malde KS Aleksanda Nikolić istakla je je važnost postojanja i rada Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja, koji, po njenim riječima, ima ključnu  ulogu u transformaciji cjelokupnog obrazovanja.

“Sve što vidimo sada kao nedostatke u obrazovanju bi trebalo, osnivanjem ove ustanove, polako otklanjati i to je proces koji započinjemo. Što se tiče digitalne transformacije, ona se već desila, to su distribuirane mreže u kojima nema hijerarhije, svi su jednakopravni u digitalnom svijetu. Samim time, nameću i se i pitanja o ulogama i doprinosu nastavnika, učenika, roditelja u cijelom tom procesu. To su izazovi o kojima govorimo, moramo se navići da smo svi dio tog procesa, da smo jednakopravni i da kao takvi moramo podnijeti jednaku odgovornost. To ne znači i da trebamo prelaziti granice ljudskosti ili vršiti pritisak na naše učitelje, jer njima treba dati pomoć i osnažiti ih u tom novom okruženju”, izjavila je ovom prilikom ministrica Nikolić.

Ministrica za odgoj i obrazovanje KS Naida Hota-Muminović kazala je da je digitalizacija obrazovanja realnost kojoj se moramo prilagođavati i koju moramo unapređivati, te da se  Kanton Sarajevo uspješno nosi sa novim izazovima u toj sferi.

“Posebno je važno uvođenje digitalnih kompetencija u sistem obrazovanja. Međutim, to nije izazov samo za obrazovni sistem, sa sličnim izazovima se susrećemo i u porodičnom ambijentu, ali i društvu općenito. Ono što želim istaći je da je Kanton Sarajevo krenuo u korak sa najrazvijenim sistemima Evropske unije kada su u pitanju ovi izazovi. Nećemo stati, sistemski ćemo pristupati tim izazovima. Pratimo savremene tokove, nećemo dopustiti da naša djeca, naši učenici, zaostaju za vršnjacima u razvijenom dijelu svijeta”, naglasila je ministrica Hota-Muminović.

Slika

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba