Predškolska ustanova vrtić "Košuta"

Adresa: 
Aleja Lipa 49
Telefon: 
+387(0)33 617-322
Tip: 
Predškolske ustanoveJU Djeca sarajeva
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova