Skip to main content
Please wait...

Ustanove

Univerzitet u Sarajevu

Josipa Štadlera 1/II
200-299
444-896

Zagrebačka 20
611-349
611-349

Skenderija 68
214-607
214–606

Trg oslobođenja-Alija Izetbegović 1
275-900
275-994

Zmaja od Bosne 90
655-922
610-908

Zmaja od Bosne 8
033/586-180
033/586-356

Obala Maka Dizdara 3
664-883
664-883

Zmaja od Bosne bb
250-700
250-725

Josipa Štadlera 5
533-516
441-252

Obala Kulina bana 7
206-350
206-355

Patriotske lige 30
278-400
200–158

Adresa: Obala Kulina Bana 11
215-277
272-361

Vilsonovo šetalište 9
656-562
653-055

Zmaja od Bosne 35
279-949
649-359

Čekaluša 90
663-743
203–670

Patriotske lige 30
663-944
213-494

Obala Kulina Bana 7
226-378
226-379

Internacionalni univerzitet u Sarajevu

Sarajevska škola za nauku i tehnologiju

Hrasnička cesta 3a
387(0)33 975-000
387(0)33 975-030

Internacionalni BURCH univerzitet

Francuske revolucije bb
387(0)33 782 130
387(0)33 782 131

Instituti

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71000 Sarajevo

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba