Propisi MON

Ukupno 91 - 120 od 149
Pravilnik
Naziv Pravni izvor Prilog
Pravilnik o izvođenju ferijalne prakse 'Službene novine Kantona Sarajevo'5/18 PDF icon 5/18
Pravilnik o izboru i imenovanju školskih i nadzornih odbora osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' Microsoft Office document icon 25/04
Pravilnik sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanova na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo'35/17 PDF icon 35/17
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vođenju pedagoške dokumentacije i evidencije u osnovnoj školi 'Službene novine Kantona Sarajevo'3/20 PDF icon 3/20
Pravilnik o priznavanju inostranih visokoškolskih kvalifikacija 'Službene novine Kantona Sarajevo'51/17 PDF icon 51/17
Pravilnik o Registru studentskih organizacija na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 47/14
Pravilnik o neopravdanom izostajanju s nastave 'Službene novine Kantona Sarajevo'2/20 PDF icon 2/20
Pravilnik o izboru, nadležnostima i načinu rada školskih odbora osnovnih škola u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 35/17
Pravilnik o organizaciji i realizaciji izleta, studijskih posjeta, ekskurzija, kampovanja/logorovanja, društveno/korisnog rada, škole u prirodi i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada u osnovnoj i srednjoj školi 'Službene novine Kantona Sarajevo' Microsoft Office document icon 36/10
Pravilnik o međunarodnoj vozačkoj dozvoli 'Službene novine Kantona Sarajevo' Microsoft Office document icon 13/07
Pravilnik o internoj evaluaciji znanja učenika osnovnih i srednjih škola i eksternoj procjeni znanja učenika osnovnih škola Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo'15/18 PDF icon 15/18
Pravilnik o načinu obilježavanja motornog vozila kojim upravlja lice koje prvi put stekne vozačku dozvolu 'Službene novine Kantona Sarajevo' Microsoft Office document icon 13/07
Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o polaganju eksterne mature 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 21/15
Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca evropskog izvještaja o saobraćajnoj nezgodi 'Službene novine Kantona Sarajevo' Microsoft Office document icon 13/07
Pravilnik o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo'24/18 PDF icon 24/18
Pravilnik sa kriterijima za iskazivanje prestanka potrebe za zaposlenicima koji su djelomično ili potpuno ostali bez radnih zadataka i postupak popune upražnjenih radnih mjesta u osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području KS 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 26/15
Pravilnik o osposobljavanju pružanja prve pomoći 'Službene novine Kantona Sarajevo' Microsoft Office document icon 13/07
Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o izboru, nadležnostima i načinu rada školskih odbora srednjih škola u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo'23/18 PDF icon 23/18
Pravilnik o vozačkoj dozvoli 'Službene novine Kantona Sarajevo' Microsoft Office document icon 13/07
Pravilnik o polaganju eksterne mature 'Službene novine Kantona Sarajevo'25/18 PDF icon 25/18
Pravilnik o uvjetima i načinu dobijanja licence 'Službene novine Kantona Sarajevo' Microsoft Office document icon 12/07
Pravilnik o ukupnom trajanju vremena upravljanja motornim vozilom 'Službene novine FBiH' Microsoft Office document icon 63/07
Pravilnik o akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 26/13
Pravilnik o vođenju evidencije o javnim putevima i objektima na njima 'Službene novine Kantona Sarajevo' Microsoft Office document icon 13/07
Pravilnik o načinu provjere i verifikacije poslodavaca kod kojih se obavlja praktičan rad, sadržini i načinu vođenja registra poslodavaca 'Službene novine Kantona Sarajevo'45/18 PDF icon 45/18
Pravilnik o dopuni pravilnika o sticanju i raspodjeli vlastitih prihoda Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 26/13
Pravilnik o turističkoj i ostaloj signalizaciji na putevima 'Službene novine Kantona Sarajevo' Microsoft Office document icon 13/07
Pravilnik o vođenju pedagoške dokumentacije i evidencije u osnovnoj školi 'Službene novine Kantona Sarajevo'46/18 PDF icon 46/18
Pravilnik o postupku osnivanja i početku rada pravnih lica za obavljanje naučnoistraživačke djelatnosti, upisu i brisanju iz Registra 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 15/15
Pravilnik o tehničkim pregledima vozila 'Službene novine Kantona Sarajevo' Microsoft Office document icon 13/07