Skip to main content
Please wait...

Aktivnosti u procesu izrade Strategije prema mladima Kantona Sarajevo 2024 - 2028. godine - Rezultati istraživanja o potrebama mladih u Kantonu Sarajevo

Datum

Nastavljajući aktivnosti u procesu izrade Strategije prema mladima Kantona Sarajevo za period 2024 - 2028. godine, koju Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo realizuje u saradnji sa Institutom za društvena istraživanja Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, predstavljeni su rezultati istraživanja o potrebama mladih u Kantonu Sarajevo, s posebnim osvrtom na podatke u općinama u prostorijama Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu.

Poštujući iskazani interes općinskih nivoa vlasti, ali i zajedničku potrebu za usklađivanjem strateških dokumenata i politika prema mladima u Kantonu Sarajevo, želimo omogućiti prostor za razmjenu podataka i informacija, te diskusiju o načinima prevazilaženja izazova za društvo i mlade u Kantonu Sarajevo. Rezultate je predstavio voditelj istraživanja, profesor Amer Osmić, s posebnim naglaskom na specifičnosti stanja i potreba mladih u općinama Kantona Sarajevo.

Uzimajući u obzir i aktuelnosti u vezi sa kriminalitetom među mladima, ovom prilikom je inspektor Hasan Begić iz Uprave policije Kantona Sarajevo i aktivni član radne grupe „Ljudska prava i sigurnost“, dao svoj osvrt na predstavljene rezultate i predstavio mjere koje se provode u Kantonu Sarajevo u cilju prevencije maloljetničkog kriminala, te mogu biti integrisane u strateške dokumente i prateće akcione planove.

Trajno
Standardno