Skip to main content
Please wait...

Ustanove

Univerzitet u Sarajevu

Zmaja od Bosne 8
033/586-180
033/586-356

Obala Maka Dizdara 3
664-883
664-883

Zmaja od Bosne bb
250-700
250-725

Josipa Štadlera 5
533-516
441-252

Obala Kulina bana 7
206-350
206-355

Patriotske lige 30
278-400
200–158

Adresa: Obala Kulina Bana 11
215-277
272-361

Vilsonovo šetalište 9
656-562
653-055

Zmaja od Bosne 35
279-949
649-359

Čekaluša 90
663-743
203–670

Patriotske lige 30
663-944
213-494

Josipa Štadlera 1/II
200-299
444-896

Zagrebačka 20
611-349
611-349

Skenderija 68
214-607
214–606

Trg oslobođenja-Alija Izetbegović 1
275-900
275-994

Obala Kulina Bana 7
226-378
226-379

Ćemerlina 54
251-046
232-981