Skip to main content
Please wait...

Erasmus + program: Poziv za inicijativu European Universities za 2024. godinu

Datum

Europska komisija je objavila Poziv za podnošenje aplikacija u okviru inicijative „European Universities“ programa Erasmus + za 2024. godinu.

Inicijativa European Universities predstavlja transnacionalne saveze visokoškolskih ustanova koji razvijaju dugoročnu strukturnu i stratešku saradnju, usmjerenu na održivost, izvrsnost i europske vrijednosti, nudeći prilike za podršku različitim modelima saradnje za europske univerzitete putem Erasmus + poziva.  Navedenom Inicijativom se želi ostvariti ambiciozna vizija inovativnog, globalno konkurentnog i privlačnog europskog prostora obrazovanja i europskog istraživačkog prostora, u potpunoj sinergiji s europskim prostorom visokog obrazovnja, tako što će ojačati dimenziju izvrsnosti visokog obrazovanja, istraživanja i inovacija, te ujedno promovisati rodnu ravnopravnost, uključivost i jednakost, omogućavati neometanu i široku transnacionalnu saradnju visokoškolskih institucija u Europi i poticati preobražavanje visokog obrazovanja.

Savezi uključuju partnere iz svih vrsta institucija visokog obrazovanja i pokrivaju širok geografski opseg širom Europe.

Ključni kriterij za učešće su minimalno 3 visokoškolske ustanove, iz 3 države članice Europske unije ili treće zemlje pridružene programu Erasmus +. Partneri za saradnju bi trebali dolaziti iz različitih dijelova Europe.

Europska komisija je 3.10.2023. godine objavila novi, 5. po redu Erasmus + poziv Europskim univerzitetima za dostavu  prijedloga.

Poziv je strukturiran oko dvije teme:

  1. Razvoj nove duboke institucionalne transnacionalne saradnje

Ova tema pruža podršku kandidatima koji žele uspostaviti novu, duboku institucionalnu transnacionalnu saradnju u novom savezu „Europskih univerziteta“

 

  1. Zajednica prakse za saveze europskih univerziteta

Ova tema pružit će podršku kandidatima za stvaranje okruženja za saradnju i podršku u kojem savezi europskih univerziteta mogu da djeluju kako bi podijelili dobre prakse i iskustva unutar zajednice saveza europskih univerziteta, kao i za širu dobrobit sektora visokog obrazovanja.

Rok za dostavu aplikacija je 6.2.2024. godine.

Europska komisija će, u saradnji sa Izvršnom agencijom za obrazovanje i kulturu (EACEA), održati online informativnu sesiju dana 10.11.2023. godine u periodu od 14:30 do 17:00 sati.

Više informacija o inicijativi, te načinima uključivanja se može pronaći na slijedećem linku: Opening of 2024 Erasmus++European Universities call/Erasmus+ (europa.eu).

 

Trajno
Standardno