Skip to main content
Please wait...

Inicijativa za izradu akcionog plana za obrazovni sektor u Bosni i Hercegovini

Datum

Ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo prof. dr. Adna Mesihović i ministrica za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo Naida Hota-Muminović održale su sastanak sa delegacijom Europske unije u Bosni i Hercegovini koju su činili Fermin Cordoba, Sanja Stanojević i Lejla Tanović.

Tema sastanka je bila diskusija o “Inicijativi izrade akcionog plana za obrazovni sektor u Bosni i Hercegovini”, koja je nastala na  osnovu  Izjave o opredjeljenju za transformaciju obrazovanja u Bosni i Hercegovini, koja je usvojena u junu 2022. godine od strane svih obrazovnih vlasti koje su se opredijelile  za predanu izgradnju kvalitetnog, inkluzivnog i jednakog obrazovanja dostupnog svima.

Na sastanku je razgovarano o predstojećim aktivnosti na izradi Akcionog plana za obrazovni sektor u BiH u 2024. godini, a koji će obuhvatiti predškolsko, osnovno, srednje, tehničko i stručno obrazovanje i osposobljavanje, uključujući i cijeloživotno učenje, visoko obrazovanje, kao i definisanje kratkoročnih, srednjoročnih i dugoročnih prioriteta za ulaganje i unapređenje obrazovanja u narednih 10 godina, a u vezi sa zaključcima Izjave o opredjeljenju za transformaciju obrazovanja u Bosni i Hercegovini. Aktivnost će finansirati Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini, dok će stručnu i tehničku potporu u realizaciji pružiti UNESCO i UNICEF, u saradnji sa Misijom OSCE-a i Vijećem Evrope u Bosni i Hercegovini.

Zaključeno je da poboljšanje kvalitete ostaje prioritet za obrazovne vlasti u Bosni i Hercegovini, uz podršku Deledacije Europske unije u Bosni i Hercegovini i Vijeća Europe uz efikasnije strateško planiranje, korištenje lokalnih resursa kao i potencijalno privlačenje Europskih i međunarodnih projekata i investicija u oblast obrazovanja.

Trajno
Standardno