Skip to main content
Please wait...

KANTON SARAJEVO OTVARA VRATA NAUČNE BUDUĆNOSTI: SKUPŠTINA KS DALA ZELENO SVJETLO ZA NAUČNOISTRAŽIVAČKI INSTITUT BLUM

Datum
Na prijedlog Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade, Vlada Kantona Sarajevo je 16. 5. 2024. godine dala saglasnost na Elaborat o opravdanosti osnivanja Naučno-istraživačkog instituta “Blum”, te ga je uputila u skupštinsku proceduru. Zastupnici u Skupštini Kantona Sarajevo, bez obzira na političku pripadnost, jučer su jednoglasno podržali osnivanje “Naučno-istraživačkog instituta Blum” za računarske nauke i inženjerstvo, umjetnu inteligenciju i autonomne robotske sisteme. Osnivanje instituta predstavlja značajan doprinos naučno-istraživačkom razvoju Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine. Institut će otvoriti teme ključne za tehnološki razvoj, što je u samom vrhu nauke u Evropi i svijetu. Ministrica Adna Mesihović izrazila je zahvalnost što su kolege prepoznale važnost osnivanja instituta u Kantonu Sarajevo. “Osnivanje instituta ne predstavlja novi budžetski zahtjev za Kanton Sarajevo niti finansijski izazov. Naprotiv, osnivanjem instituta Blum otvaramo put ka razvoju nauke, tehnologije i inovacija, te pristupu EU fondovima. Dugoročna korist će biti ekonomski rast i nova radna mjesta,” naglasila je Mesihović. Institut će podržati Strategiju razvoja Kantona Sarajevo u oblasti visokog obrazovanja, nauke i tehnološko-privrednog razvoja. Osnivanje ovog instituta, u skladu sa savremenim praksama u EU, očekuje se da će donijeti nova sredstva iz EU fondova, unaprjeđujući proces integracije u EU. Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade, osnivanjem Naučno-istraživačkog instituta „Blum“, otvara vrata naučne budućnosti za istraživače, naučnike, partnere i institucije, s ciljem unapređenja nauke, tehnologije i ekonomskog razvoja Kantona Sarajevo.
Trajno
Standardno