Skip to main content
Please wait...

POZIV ZA POTPISIVANJE UGOVORA SA DOBITNICIMA SREDSTAVA PO JAVNOM POZIVU ZA SUFINANSIRANJE TROŠKOVA III CIKLUSA STUDIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU DOBITNICIMA PRIZNANJA „ZLATNA ZNAČKA UNIVERZITETA U SARAJEVU“

Datum

Potpisivanje ugovora sa dobitnicima sredstava po Javnom pozivu za sufinansiranje troškova III ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu dobitnicima priznanja „Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu“ će se obaviti u četvrtak, 28.12.2023. godine od 13:00 sati, u kabinetu Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo (soba 32, ul. Reisa Džemaludina Čauševića br. 1).

Trajno
Standardno