Skip to main content
Please wait...

Međunarodne stipendije za istraživanje u Japanu - JSPS za 2024. godinu

Datum
Ambasada Bosne i Hercegovine u Japanu informisala nas je da je Japansko društvo za promociju nauke - JSPS, pokrenulo projekat za stipendiranje međunarodnih istraživača za istraživanja u Japanu u 2024. godini. Zainteresovani kandidati iz Bosne i Hercegovine više informacija o JSPS programu mogu pronaći na web stranici: https.//ww.jsps.go.jp/english.
Trajno
Standardno