Skip to main content
Please wait...

MINISTRICA MESIHOVIĆ: KATOLOČKI BOGOSLOVNI FAKULTET IMA DUBOK UTICAJ NA DUHOVNU, KULTURNU I DRUŠTVENU RAZNOLIKOST KANTONA SARAJEVO

Datum

Ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, prof. dr. Adna Mesihović, sa saradnicima posjetila je Katolički bogoslovni fakultet Univerziteta u Sarajevu.

Sastanku s ministricom i saradnicama prisustvovali su dekan Katoličkog bogoslovnog fakulteta prof. dr. Mario Bernardić, prorektor za razvoj i finansije prof. dr. Darko Tomašević, prodekan za nauku doc. dr. Ilija Markovič, doc. dr. sc. Oliver Jurišić i sekretarka fakulteta Sanja Miličević.

Zadatak ove visokoškolske ustanove je odgoj i obrazovanje svećeničkih kandidata, ali i žena na akademskoj razini, a koji će preuzeti dio odgovornosti u Crkvi i društvu i biti predvodnici u poslanju Crkve.

Prof. Bernardić je istakao da su sve predavaonice opremljene najnovijom multimedijom i internetskim pristupom. U planu je na mrežnoj stranici fakulteta otvoriti novu rubriku „Virtuelna knjižnica“ kako bi učinili dostupnim teološke tekstove, inserte iz važnijih teoloških dijela i sl..

Ministrica Mesihović je istakla značaj Bogoslovnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu u Kantonu Sarajevo, posebno imajući na umu da je on jako često središte intelektualnih rasprava o etičkim, moralnim i društvenim pitanjima. Naglasila je da kroz svoje istraživačke projekte i aktivnosti, doprinosi razvoju tolerancije i međureligijske harmonije u Kantonu Sarajevo.

„Bogoslovni fakultet igra ključnu ulogu u promicanju interkulturalnog dijaloga i razumijevanja među vjerskim zajednicama. Kroz svoje aktivnosti ima dubok uticaj na duhovnu, kulturnu i društvenu raznolikost Kantona Sarajevo i na jačanje multikulturalnih veza među građanima. Kroz obrazovanje budućih teologa, doprinosi očuvanju kulturnog i vjerskog identiteta zajednice. Zadovoljstvo je bilo posjetiti kolege s fakulteta i razgovarati o budućoj saradnji s Ministarstvom s posebnim fokusom na očuvanje historijske važnosti fakulteta ali i modernizaciju naučnih programa i teženju ka izvrsnosti u svim naučnim oblastima,“ zaključila je ministrica Mesihović.

Trajno
Standardno